expertise en ervaring.

Voor elke zaak de nodige expertise

 

Ons advocatenkantoor werkt voor particulieren, ondernemingen en overheidsinstanties. In elk domein beschikken wij over specifieke expertise en ervaring.

 

PARTICULIEREN

Met meester Lantsoght heeft het kantoor bovendien een raadsman in huis die zich volledig toegelegd heeft op echtscheidingsrecht en personen- en familierecht. Ze treedt op als bemiddelaarster in familiezaken en heeft haar opleiding als jeugdadvocaat afgerond. Meester Depla is gespecialiseerd in successieplanning en erfenisrecht, vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen, verkeersrecht, bouwzaken en strafrecht.

Alle zaken in het domein van het echtscheidings- en familierecht gebeuren in onderling overleg tussen meester Depla en meester Lantsoght.

 

ONDERNEMINGEN

Hebt u juridisch advies nodig voor uw onderneming of eenmanszaak? Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het ondernemings- en handelsrecht, het aannemingsrecht, het arbeidsrecht en handelspraktijken. Ook voor onbetaalde facturen kunt u een beroep op ons doen.

 

OVERHEID

Meester Depla is de vaste raadsman van het federaal voedselagentschap, de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en tal van andere overheidsinstellingen. Het kantoor verdedigt ook regelmatig de belangen van de eerste minister in procedures voor het Grondwettelijk Hof. En wij treden zeer frequent op voor de overheid in procedures voor de Raad van State. Dit zowel in discussies met de voedselindustrie als met betrekking tot de vestigingswetgeving voor apotheken.

Neem contact op