News

26.06.2018

Inkomensgarantie voor ouderen opnieuw opgetrokken

Read more

20.06.2018

Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Read more

13.06.2018

FOD Werkgelegenheid werkt mee aan strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude

Read more

WeLCOME

Meer dan 30 jaar betrouwbaar juridisch advies

 

Het kantoor van meester Rik Depla en Sabine Lantsoght is een gevestigde waarde in en rond Brugge. Al meer dan dertig jaar verschaffen wij particulieren, ondernemingen en overheidsinstanties betrouwbaar juridisch advies in tal van domeinen.

Maak een afspraak

Wat doen we?

Wij verdedigen uw belangen voor de rechtbank, maar treden ook op als onderhandelaar buiten de strikt juridische context. Is een juridische procedure onafwendbaar? Dan schatten wij eerst uw winstkansen in. Vervolgens maken we een kosten-batenanalyse. Is het sop de kolen niet waard, dan bent u de eerste die we inlichten. Zo vermijden we teleurstellingen en onnodige financiële lasten.

Kom meer te weten over ons kantoor

Hoe pakken we uw zaak aan?

Cliënten kunnen 7 dagen op 7 bij ons terecht. Elke consultatie wordt bijgewoond door een van de vennoten. Die persoonlijke aanpak achten wij noodzakelijk om een vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt op te bouwen.

Wat uw zaak ook inhoudt of wat uw belangen ook zijn, onze specialisten weten er raad mee. Elk dossier wordt minutieus voorbereid door de medewerkers, maar het zijn vennoten meester Rik Depla of meester Sabine Lantsoght die uiteindelijk de strategische knopen doorhakken.

Lees meer over onze aanpak

Wat zijn onze specialisaties?

Met een tiental advocaten, aangevuld met administratieve bedienden, beschikt ons kantoor over de nodige expertise in tal van domeinen (allerlei procedures voor de familierechtbank, personen en familierecht, echtscheidingen, vereffeningen-verdeling na echtscheiding of overlijden, erfrecht,
handelsrecht, verkeersrecht, strafrecht, verbintenissen- en contractenrecht, huurzaken, discussies tussen aannemer en bouwheer ...)

Lees meer over onze expertise en specialisaties

Hoeveel betaalt u voor onze expertise?

Over tarieven en kosten proberen we steeds zo helder mogelijk te zijn. In de mate van het mogelijke berekenen we een kostprijs voor de volledige procedure. Ook eventuele gerechtskosten nemen we in die berekening op. 

Neem contact op