NLFREN

© Depla—Lantsoght
Karel Van Manderstraat, 123
8310 Brugge
T 0032 50 35 63 55
F +32 (0)50 36 38 72
depla@rdla.be

disclaimersitemapprint

design by Pierre Stubbe
website by Kluwer EasyWeb
photography by Chris Ward

Al 11,2 miljoen Belgen

Op 1 januari 2015 telde ons land exact 11.209.044 inwoners. Dat zijn er bijna 60.000 meer dan op 1 januari 2014.
Eén en ander blijkt uit de officiële bevolkingscijfers die de FOD Economie zopas publiceerde.

Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 zijn er in ons land 58.528 inwoners bijgekomen. Dat is iets meer dan in 2013 (+ 50.962), maar minder dan daarvoor.
De cijfers voor 2015 zullen zonder twijfel hoger liggen. Niet door meer geboortes, wel door meer migratie.

Totaal aantal inwoners in België Op 1 januari Totaal aantal T.o.v. het voorgaande jaar 2015 11.209.044 + 58.528 2014 11.150.516 + 50.692 2013 11.099.554 + 63.606 2012 11.035.948 + 84.682 2011 10.951.266 + 111.361

Per gewest

Het aandeel van de Brusselaars in de Belgische bevolking blijft toenemen, maar minder snel dan vroeger. De Brusselaars maken nu 10,48% uit van de Belgische bevolking, tegen 10,43% in 2013.

Met een aandeel van 57,49% in 2013 en eenzelfde percentage in 2014, blijft het aandeel van het Vlaamse gewest in de stijgende bevolkingscijfers stabiel.

Het Waals gewest werd in 2013 geconfronteerd met een minimale afname van 0,03%, en die trend zet zich door in 2014: min 0,04%. Maar ondanks hun verminderde aandeel in de totale bevolking, komen er nog altijd inwoners bij in het Waalse gewest: + 13.419 in 2014.

Totaal aantal inwoners per gewest Aantal inwoners op 1 januari 2015 Aantal Procentueel Vlaams gewest 6.444.127 57,49% Waals gewest 3.589.744 32,03% Brussels gewest 1.175.173 10,48%

Evolutie van het aantal inwoners per gewest Op 1 januari Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2015 + 33.422 + 13.419 + 11.687 2014 + 28.846 + 13.265 + 16.731 2013 + 31.094 + 16.731 + 15.781

Duitstalige gemeenschap

De FOD Economie heeft geen aparte cijfers gepubliceerd voor de Duitstalige Gemeenschap. Maar als we het aantal inwoners van de 9 Duitstalige gemeenten bij elkaar optellen, komen we uit op een totaal van 76.318 in 2014. Dat is exact 45 inwoners meer dan in 2013.
De inwoners van de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigen maar 0,68% van de Belgische bevolking.

Zo man, zo vrouw

Op 1 januari 2015 telde ons land 5.703.950 vrouwen (50,89%) en 5.505.094 mannen (49,11%). Het overwicht van de (oudere) dames in de Belgische bevolking verdwijnt geleidelijk.

Aantal vrouwen versus aantal mannen Op 1 januari Man Vrouw 2015 5.505.094 (49,11%) 5.703.950 (50,89%) 2014 5.474.309 (49,09%) 5.676.207 (50,91%) 2013 5.447.488 (49,08%) 5.652.066 (50.92%) 2012 5.413.801 (49,05%) 5.622.147 (50,94%) 2011 5.370.234 (49,04%) 5.581.032 (50,96%)

Antwerpen en Oost-Vlaanderen liggen op kop

Als we de provincies rangschikken naar aantal inwoners, dan blijven Antwerpen en Oost-Vlaanderen op kop staan. Het aandeel van die provincies stijgt zelfs nog lichtjes.

Het groene Luxemburg prijkt helemaal achteraan.

Van de Waalse provincies haalt alleen Henegouwen de top-5, maar het aantal inwoners neemt er minder snel toe dan in de andere provincies. En ook de provincie Namen krijgt klappen: van een aandeel van 4,44% in 2013 naar nog slechts 4,35% in 2014.

Aantal inwoners per provincie Provincie Op 1 januari 2014 Op 1 januari 2015 Antwerpen 1.802.719 (16,17%) 1.813.282 (16,18%) Oost-Vlaanderen 1.468.932 (13,17%) 1.477.346 (13,18%) Henegouwen 1.332.042 (11,95%) 1.335.360 (11,91%) West-Vlaanderen 1.175.508 (10,54%) 1.178.996 (10,52%) Vlaams-Brabant 1.107.266 (9,93%) 1.114.299 (9,94%) Luik 1.091.734 (9,79%) 1.094.791 (9,77%) Limburg 856.280 (7,68%) 860.204 (7,67%) Namen 484.737 (4,44%) 487.145 (4,35%) Waals-Brabant 390,966 (3,51%) 393.700 (3,51%) Luxemburg 276.846 (2,48%) 278.748 (2,49%)

't Stad is groot, maar Brussel is nog véél groter?

Ons land telt 9 steden met meer dan 100.000 inwoners. De meeste daarvan liggen in het Brussels Hoofdstedelijk, of in het Vlaamse Gewest. Antwerpen is en blijft de allergrootste stad van 't land. En het aantal Antwerpenaars blijft toenemen. De Scheldestad telde op 1 januari 2015, 513.570 inwoners, tegen slechts 175.534 inwoners voor de stad Brussel. Maar als we de Scheldestad naast het Brussel van de 19 gemeenten leggen (met 1.175.173 inwoners), dan komt Antwerpen er maar bekaaid af.De 9 grootste steden van het land Stad Op 1 januari 2014 Op 1 januari 2015 Antwerpen (stad) 510.610 513.570 Gent 251.133 253.266 Charleroi 202.730 202.480 Luik 196.291 195.968 Brussel (stad) 170.407 175.534 Schaarbeek 131.604 131.030 Brugge 117.377 117.886 Anderlecht 115.178 116.332 Namen 110.665 110.464

Opvallend is dat het aantal inwoners afneemt in de Waalse steden Charleroi, Luik én Namen. Hetzelfde geldt voor het Brusselse Schaarbeek.
Brussel-stad is dan weer de grootste groeier.

Leuven (98.376 inwoners) en Mons (95.231) blijven in de running om honderdduizenders te worden. De andere provinciehoofdsteden zijn er nog lang niet. Hasselt zit aan 76.331 inwoners. Het Waalse Waver heeft er 33.604 en, in het uiterste zuiden van het land, haalt Aarlen nauwelijks 29.016 inwoners.

Herstappe blijft de allerkleinste gemeente, alhoewel de bevolking er vorig jaar met bijna 2% steeg. Er kwam namelijk één inwoner bij, zodat er nu 86 Herstappenaars zijn.

Migratie

De FOD Economie geeft ook een inzicht in het aantal geboortes en overlijdens en in het aantal personen dat in ons land kwam wonen, of dat ons land verliet. Zo werden er in 2014, 124.415 baby?s geboren op Belgisch grondgebied. Dat is iets minder dan in 2013 (124.862). Er zijn wel minder Belgen overleden: 104.723 in 2014, tegen 109.295 in 2013.

De toename van de bevolking is echter vooral toe te schrijven aan het hogere aantal nieuwkomers: 124.347 in 2014, tegen 118.347 in 2013. 60.512 landgenoten verlieten het land in 2014, tegen 57.765 in 2013. Het Vlaamse Gewest trok in 2014 52.878 'nieuwe Belgen' aan, terwijl 26.805 inwoners zich in het buitenland gingen vestigen. Maar de instroom in het Brussels gewest is verhoudingsgewijs groter: plus 42.970 in, min 15.824 uit. Het Brusselse migratiesaldo (+ 27.146) is dan ook beduidend hoger dan het Waalse (+ 10.616) en is zelfs hoger dan het Vlaamse cijfer (+ 26.073).

Alle bovenstaande gegevens werden ook uitgesplitst per gemeente, zodat lokale mandatarissen in de tabellen de exacte bevolkingsevolutie van hun specifieke stad of gemeente kunnen aflezen.

Bron: Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2015, BS 1 oktober 2015 (katern 5 en katern 6).NEWS—

30.04.2018
Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau
Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...
Read more
30.04.2018
Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen
In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...
Read more
26.04.2018
Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen
De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...
Read more
25.04.2018
Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning
Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...
Read more
24.04.2018
Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt
Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...
Read more
24.04.2018
Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje
Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...
Read more
24.04.2018
Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...
Read more
24.04.2018
Omgevingsvergunning XXL
Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning ťn de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more
19.04.2018
Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming
Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...
Read more
19.04.2018
Kantonhervorming beÔnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen
Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more
18.04.2018
Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŽnte concessies
Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...
Read more
18.04.2018
FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen
De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...
Read more
18.04.2018
Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling
Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...
Read more
17.04.2018
Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen
De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...
Read more
17.04.2018
Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's
De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...
Read more
30.03.2018
Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler
Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...
Read more
01.03.2018
Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018
Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...
Read more
01.03.2018
28.02.2018
Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag
Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...
Read more
27.02.2018
Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten
Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...
Read more
27.02.2018
Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement
Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eťn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...
Read more
26.02.2018
Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŽntere werking
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...
Read more
22.02.2018
Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven
De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...
Read more
22.02.2018
DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer
Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...
Read more
21.02.2018
4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt
Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht ťn onroerende voorheffing krijgen. ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018
Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...
Read more
19.02.2018
Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018
De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...
Read more
16.02.2018
Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten
Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...
Read more
14.02.2018
Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten
De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...
Read more
14.02.2018
Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken
De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...
Read more