Compendium op de bodembescherming compleet gereviseerd

Op 1 september 2017 treedt een compleet nieuwe versie van het ?Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC)? in werking. De verwachte versie 1.4 is dus een versie 2.0 geworden.

De bemonsterings- en analysemethoden uit het BOC moeten toegepast worden bij het bepalen van de erosiegevoeligheid van de bodem en het nemen van meststalen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het nieuwe BOC is als volgt gestructureerd:

In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2017 verscheen alleen de inhoudstafel van het gereviseerde BOC. De integrale tekst vindt u op de website van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 1 september 2017. ?Het compendium (?) treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de publicatie van de inhoudstafel van het BOC?.

Bron: Uittreksel uit het ministerieel besluit van 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC), versie 2.0, BS 4 juli 2017.

Zie ook:

?Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC) VERSIE 2.0 [Integrale tekst]?, VITO.

22 december 2015. ? Goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC), versie 1.4, BS 14 januari 2016.