Procedure maximumfactuur aangepast aan eerdere wetswijzigingen

Op 1 januari 2017 zijn de wettelijke regels over de maximumfactuur lichtjes veranderd. Nu wordt het uitvoeringsbesluit met de procedurele bepalingen hieraan aangepast zodat beide met elkaar in overeenstemming zijn.

In het aangepaste procedurebesluit wordt op bepaalde plaatsen voortaan ook melding gemaakt van het met 100 euro verminderde referentiebedrag aan remgelden. In plaats van ?het door de Koning verminderde? referentiebedrag.

Daarnaast wordt ook expliciet verwezen naar de indexering van de remgeldgrenzen. En er wordt verduidelijkt dat het verminderde referentiebedrag voor de betaalde remgelden ook van toepassing is bij het statuut 'chronische aandoening'.

Het KB van 5 september 2017 is in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 5 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 20 september 2017