Reprobel blijft reprografievergoedingen auteurs en uitgevers innen en verdelen

Reprobel, de Belgische beheersvennootschap die al jaren de reprografievergoedingen int en verdeelt onder auteurs en uitgevers, blijft dat nog eventjes doen. Al zeker tot 31 december 2018. De regering heeft de vennootschap op 19 september 2017 formeel aangewezen voor die taak. Een absolute must conform de nieuwe wetgeving die sinds 10 maart 2017 van kracht is.

Daarbij werd de vergoeding voor kopieertoestellen afgeschaft. In plaats daarvan werd het bedrag van de evenredige vergoeding die wordt aangerekend per kopie van een auteursrechtelijk beschermd opgetrokken. Auteurs ontvangen nu 0,0277 euro per reproductie. Hetzelfde geldt voor uitgevers. Ook zij behouden hun vergoeding, al werd een afzonderlijk, specifiek recht gecreëerd.

De inningsprocedure werd geformaliseerd, met een KB voor auteurs en een KB voor uitgevers. Daarin ging de aandacht ook vooral uit naar tijd- en kostenbesparing: één uniek vergoedingsloket en online-betalingen. Al bij publicatie van de besluiten was duidelijk dat Reprobel een voorname rol zou blijven spelen in de hele procedure. Maar Reprobel moest zich conform de voorwaarden kandidaat stellen én ook formeel worden aangewezen.

Dat is nu dus gebeurd: 'de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ?Reprobel?, met ondernemingsnummers BE 453.088.681, wordt ermee belast de in artikelen XI.236 en XI.318/1 van het Wetboek van Economisch Recht bedoelde vergoeding voor reprografie en vergoeding van de uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier te innen en te verdelen'.

Het KB van 19 september 2017 treedt in werking op 26 september (de dag van publicatie) en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 19 september 2017 waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier, BS 26 september 2017.

Zie ook
Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs, BS 10 maart 2017.
Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, BS 10 maart 2017.