Reprobel int en verdeelt onderwijsvergoeding voor auteursrechtelijk beschermde werken

Scholen en onderzoeksinstellingen betalen een vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties voor illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De CVBA Reprobel wordt nu - en dit tot eind 2018 - erkend om die vergoeding te innen en te verdelen.    

De vergoeding die scholen en onderzoeksinstellingen moeten betalen, bestaat sinds kort uit een forfaitair bedrag per leerling, student of wetenschappelijk onderzoeker. Scholen en onderzoeksinstellingen melden aan Reprobel voor hoeveel leerlingen, studenten en onderzoekers ze het forfait moeten betalen. Binnen twee maanden na die aangifte meldt Reprobel hen het exact te storten bedrag.

Reprobel verdeelt de vergoeding voor werken van letterkunde, databanken of werken van grafische en beeldende kunst in gelijke delen tussen uitgevers en auteurs. Voor geluidswerken of audiovisuele werken worden de vergoedingen in drie gelijke delen verdeeld: tussen auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten.

Reprobel moet trouwens een digitaal platform oprichten waarlangs de aangifte, de facturering en de betaling kunnen gebeuren. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn echter niet verplicht om dat platform te gebruiken.

Het erkenningsbesluit van 28 september 2017 is in werking getreden op 4 oktober 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 28 september 2017 waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, BS 4 oktober 2017

Zie ook:
Koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek