Kat registreren in Centrale databank zal eigenaar net geen 3 euro kosten

Een kat laten registreren in de 'Centrale Databank voor de registratie en identificatie van katten' zal eigenaars 2,904 euro kosten. Dat bedrag zal rechtstreeks geïnd worden door het bedrijf dat de databank beheert.    

De retributie zal in elk gewest evenveel bedragen. De Centrale Databank voor Katten is immers een gezamenlijk initiatief van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Brussels minister Pascal Smet zorgt alvast dat de regels voor het Hoofdstedelijk gewest op punt staan. Hij legt ook meteen een datum vast waarop de verplichte registratie in de Centrale databank in werking treedt. Het Brusselse besluit van 7 juli 2016 over de identificatie en registratie van katten in de Centrale databank wordt op 1 november 2017 van kracht. Dit zou dus betekenen dat de databank op dat moment volledig operationeel zou zijn.

Uit recent overleg op Vlaams niveau blijkt echter dat er op dat gebied toch nog een aantal kinken in de kabel zitten. De Privacycommissie zit nog met een reeks vragen die een antwoord vereisen. En hoewel daar momenteel werk wordt van gemaakt, kan de Privacycommissie pas nadien zorgen voor de nodige machtigingen. En die zijn vereist om de databank te kunnen opstarten.

Wordt dus zeker vervolgd?.

Bron: Ministerieel besluit van 10 oktober 2017 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 17 oktober 2017.

Zie ook
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 9 september 2016.
Vlaams Parlement, Vlaamse Commissie voor Dierenwelzijn: ?Vragen om uitleg over het ontbreken van de centrale databank voor katten?, 19 september 2017.
Foto: website www.katzoektthuis.be, erkende opvang en plaatsing van zwerfkatten