Ook Vlaamse regelgeving over Centrale databank voor katten op 1 november in werking

Er is al heel wat heisa rond geweest, maar het ziet er nu toch naar uit dat de Centrale databank voor de registratie en identificatie van katten heel binnenkort wordt opgestart. Daags na Brussel, komt immers ook Vlaanderen met de laatste regelgevende puntjes op de i.    

Bevoegd minister Ben Weyts, legt de bijdrage vast die katteneigenaars zullen moeten betalen om hun kat te laten registreren in de databank. Net als in Brussel zal dat 2,904 euro kosten. Die bijdrage is cruciaal voor het bedrijf dat de databank zal beheren. Die zal er immers een groot deel van haar werkingskosten mee betalen.

Met de concretisering van de retributie is de zaak zo goed als rond en kan verder worden gewerkt aan de effectieve opstart van de databank. Al zal de Privacycommissie zich eerst nog over de materie moeten uitspreken en de nodige machtigingen moeten verlenen.

Toch prikt Weyts, net als zijn Brusselse collega Pascal Smet, al een datum van inwerkingtreding. Het Vlaams besluit van 5 februari 2016 over de identificatie en registratie van katten in de Centrale databank wordt op 1 november 2017 van kracht. Net als de Brusselse regelgeving.

Aangezien de databank een gezamenlijk initiatief is van alle gewesten, zal Wallonië allicht hetzelfde doen?

Bedoeling van de databank blijft alvast om verdwaalde katten in de toekomst veel makkelijker terug bij hun eigenaar te krijgen. Centrale registratie moet daarnaast ook fraude en misbruik tegengaan.

Bron: Ministerieel besluit van 13 oktober 2017 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 19 oktober 2017.

Zie ook
Ministerieel besluit van 10 oktober 2017 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 17 oktober 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 3 maart 2016.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 9 september 2016.
Vlaams Parlement, Vlaamse Commissie voor Dierenwelzijn: 'Vragen om uitleg over het ontbreken van de centrale databank voor katten', 19 september 2017.
Beeld: website dierenkliniek de Paltrok