Hogere inhaalpremie voor invalide werknemers

De inhaalpremie voor de invalide werknemer die al minstens twee jaar arbeidsongeschikt is, wordt opgetrokken. Dit in uitvoering van het IPA 2017-2018. De verhoging gebeurt in twee stappen: een eerste keer in 2017, een tweede keer in 2018. Andere nieuwigheid is dat het bedrag van de inhaalpremie voortaan ook afhangt van de gezinssituatie van de gerechtigde: gerechtigden met gezinslast krijgen meer dan gerechtigden zonder.

IPA 2017-2018

In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 is afgesproken om de inhaalpremie voor werknemers die al minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn te herwaarderen: met 55 euro per jaar voor gerechtigden met gezinslast, met 26 euro per jaar voor gerechtigden zonder gezinslast. Een nieuwe KB concretiseert nu die afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Inhaalpremie 2017

Wie al een tijd arbeidsongeschikt is, krijgt bovenop zijn invaliditeitsuitkering een inhaalpremie. Die wordt elk jaar uitbetaald in de maand mei.

De inhaalpremie bij een arbeidsongeschiktheid van minstens twee jaar op 31 december 2016 verhoogt tot 503,46 euro (niet-geïndexeerd 374,0661 euro). Tegenover 468,09 euro in 2016. Die verhoogde inhaalpremie is - zowel bij gerechtigden met gezinslast als bij die zonder gezinslast - al uitbetaald bij de invaliditeitsuitkering van mei 2017.

Voortaan krijgen invaliden met gezinslast echter een hogere inhaalpremie dan invaliden zonder personen ten laste. Daarom krijgen de gerechtigden met gezinslast nog een extraatje. Het gaat om een éénmalige bijkomende premie die uitbetaald wordt in oktober 2017. Geïndexeerd gaat het om 29 euro (niet-geïndexeerd 21,5469 euro). Dat inhaalbedrag is er dus alleen voor invaliden die op 1 mei 2017 de inhaalpremie van 503,46 euro al gekregen hebben en op 31 december 2016 werknemer met persoon ten laste waren.

Inhaalpremie 2018

Vanaf 2018 volgt een nieuwe verhoging voor wie op 31 december van het jaar voor het uitbetalingsjaar al twee jaar arbeidsongeschikt is. Het geïndexeerde bedrag is uiteraard nog niet bekend, niet-geïndexeerd gaat het om een verhoging tot 393,3840 euro. Dit bedrag is de inhaalpremie voor gerechtigden zonder gezinslast.

Voor gerechtigden met gezinslast op 31 december van het jaar voor de toekenning stijgt de inhaalpremie vanaf 2018 naar 436,4778 euro (niet-geïndexeerd). Merk op dat er vanaf 2018 niet meer gewerkt wordt met een uitbetaling in twee stappen. Gerechtigden met gezinslast krijgen in mei onmiddellijk het correcte bedrag uitbetaald.

De in 2018 doorgevoerde verhogingen blijven ook gelden voor de jaren daarna. 

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 18 oktober 2017 is retroactief in werking getreden op 1 mei 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 18 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 27 oktober 2017