Europese blauwe kaart en pak andere verblijftitels voor derdelanders duurder vanaf 2018

Derdelanders die met spoed een Europese blauwe kaart (de verblijfstitel voor hooggeschoolde werknemers) willen ophalen bij de gemeente, zullen vanaf 2018 iets meer moeten betalen. De prijs stijgt door indexering. Het tarief voor normale spoedlevering bedraagt dan 84 euro (ipv 79), voor extreme spoedlevering is dat 127,60 (ipv 120 euro).

En ook voor andere verblijfstitels en biometrische paspoorten stijgt de prijs. De nieuwe tarieven ontbraken echter in de tabel die eind september in het Staatsblad is verschenen. Een erratum corrigeert deze fout nu.

Verblijfstitels en biometrische paspoorten

De tarieftabel wordt aangevuld met de prijzen die vreemdelingen van buiten de EU moeten betalen voor de spoedlevering in de gemeente van biometrische kaarten en volgende verblijfstitels:

Kaart A: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf - voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart B: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - onbeperkte duur - voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart C: identiteitskaart voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart D: EG-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart H: Europese blauwe kaart - verblijfstitel voor een hooggeschoolde werknemer, die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie.

Normale spoedlevering kost vanaf 2018 84 euro, extreme spoedlevering 127,60 euro. Die prijzen zijn trouwens ook van toepassing voor de spoedlevering van e-ID aan Belgen, Kids-ID's aan Belgische kinderen en volgende elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten:

Kaart E: attest van registratie in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister voor een onderdaan van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart E+: attest van permanent verblijf voor een onderdaan van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart F: verblijfskaart voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie, maar deel uitmaakt van de familie van een burger die onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie;

Kaart F+: permanente verblijfskaart voor een vreemdeling die geen onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie, maar deel uitmaakt van de familie van een burger die onderdaan is van één van de Lidstaten van de Europese Unie.

Aangepaste tabel

Bron: Ministerieel besluit van 11 september 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen. - Erratum, BS 16 november 2017.

Zie ook
Ministerieel besluit van 11 september 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, BS 29 september 2017.