Model van plaatsbeschrijving voor woningverhuur in Brussel

Op 6 november 2017 publiceerde de Brusselse regering een besluit met een 'standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde'. Of beter, dat was de bedoeling, want het model zelf ontbrak. In het Belgisch Staatsblad van 28 november verschijnt nu een erratum met het ontbrekende formulier.    

Het Brusselse model van plaatsbeschrijving móet niet gebruikt worden; het heeft slechts een indicatieve waarde. Toch staat in de Brusselse ordonnantie op de woningverhuur dat het model ook van toepassing is bij onderverhuur.

Elke pagina van de plaatsbeschrijving moet door de huurder en de verhuurder geparafeerd worden en als er foto?s worden toegevoegd, dan moeten die eveneens ondertekend worden, bij voorkeur op de achterkant.

Het model is zeer compleet. Het telt 26 bladzijden, plus een toelichting van een 10-tal bladzijden. De volgende rubrieken komen aan bod:

Van toepassing:

Brussels gewest.

Vanaf 1 januari 2018 (art. 2 van het BBR van 19 oktober 2017 op de plaatsbeschrijving).

Bron: Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2017 [lees: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 1997] tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde. - Erratum, BS 28 november 2017.

Zie ook:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde, BS 6 november 2017.