Vzw's betalen in 2018 meer voor openbaarmaking van hun jaarrekening

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's) en stichtingen die bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België een jaarrekening moeten neerleggen, betalen daarvoor vanaf 1 januari 2018 een beetje meer.

De kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening zijn immers gekoppeld aan de consumptieprijsindex. Het te betalen bedrag hangt af van de wijze waarop de vereniging of stichting haar jaarrekening neerlegt.

Vanaf 1 januari 2018 is dat in euro, zonder btw: Jaarrekening Vanaf 1 januari 2018 2017 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 66,80 65,50 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 121,50 119,10 Neerlegging op papier 127,50 125,00

Verbeterde jaarrekening Vanaf 1 januari 2018 2017 Verbeterde neerlegging 66,80 65,50

Bron: Nationale Bank van België. Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 11 december 2017 (openbaarmakingskosten 2018).

Zie ook:
- Nationale Bank van België. Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 15 december 2016 (openbaarmakingskosten 2017).
- Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 30 december 2003 (art. 25)
- Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, BS 1 juli 1921 (vzw-wet) (art. 17, § 6 en § 6bis en art. 37, § 6).