Uitbreiding wettelijke aansprakelijkheid bij kernongeval alweer uitgesteld

De Belgische Staat zal nog tot 1 januari 2019 de eventuele kosten moeten dragen van ?nucleaire lichamelijke letsels die zich voordoen tussen 10 en 30 jaar na een kernongeval?. Normaal gezien zou die vergoeding vanaf 1 januari 2018 ten laste zijn van de exploitanten. Maar de wetgever moet die hervorming uitstellen. Reden: administratieve achterstand? in Italië!

De betrokken bepaling uit de Wet van 29 juni 2014 over de wettelijke aansprakelijkheid bij kernongevallen kan immers pas in werking treden wanneer àlle partijen het wijzigende Protocol bij het Verdrag van Parijs van 12 februari 2004, dat de basis vormt voor de wet, hebben bekrachtigd. En dat is momenteel niet het geval. Italië is nog steeds niet rond met de bekrachtigingsprocedure. En het land zal de vooropgestelde deadline van 1 januari 2018 allicht niet halen.

Enige optie is dan ook om de inwerkintreding uit te stellen. Een garantie en geruststelling voor de stakeholders (verzekeraars, operatoren en transporteurs) die anders heel wat juridische onzekerheid zouden hebben zowel op het niveau van de verzekerbaarheid van bepaalde risico's als de beschikbaarheid van de aanvullende staatswaarborg. Door de wet zijn exploitanten bij kernongevallen immers niet meer alleen aansprakelijk voor schade aan personen en aan goederen (met uitsluiting van de schade aan de kerninstallatie zelf en aan de goederen op de nucleaire site), maar ook voor exploitatieverliezen, schade aan het milieu en preventieve - of herstelmaatregelen. Een aanzienlijke verruiming waardoor het voor exploitanten veel moeilijker is om een verzekeringsonderneming te vinden die de risico's wil dekken.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de hervorming wordt uitgesteld. Initiële deadline was 1 januari 2016. Maar die deadlinebleek voor heel wat landen onhaalbaar.

In werking: 31 december 2017 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2017 betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, BS 21 december 2017.