Bevestiging van de accijnstarieven voor benzine en diesel van toepassing vanaf 1 januari 2018

In een bericht dat op 11 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, bevestigt minister van Financiën Van Overtveldt de accijnstarieven die sinds 1 januari 2018 van toepassing zijn op benzine en diesel gebruikt als motorbrandstof.

Ter herinnering

De programmawet van 1 juli 2016 heeft het cliquetsysteem op diesel opnieuw ingesteld met ingang van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018. Ze legde daarnaast ook de regels vast voor de indexering van de tarieven voor diesel, gelode benzine en ongelode benzine, zoals ze onder meer van toepassing zijn op 31 december 2017. Deze tarieven werden op 1 januari 2018 geïndexeerd.

Concreet gaat het over de tarieven voorzien in de programmawet van 27 december 2004 (art. 419).

Het indexpercentage dat wordt toegepast op 1 januari 2018 bedraagt het verschil tussen de index van de consumptieprijzen van juni 2017 en juni 2016.

Dit percentage wordt toegepast op het totale bedrag aan accijnzen. Het resultaat van deze berekening wordt omgevormd naar een verhoging van de bijzondere accijns.

1 januari 2018

De volgende tarieven zijn dus van toepassing sinds 1 januari 2018:

Bron: Bevestiging van de accijnstarieven van toepassing op benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof vanaf 1 januari 2018, BS 11 januari 2018.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017 (art. 142 en 146 PW).

Zie ook:
Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004; err. BS 18 januari 2005 (art. 419, a), b), i) et ii), c), e), i), en f), i)).