Accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen verhoogd (art. 140-141 PW)

De accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen en op poeders en siropen ter vervaardiging van dergelijke frisdranken worden verhoogd. De accijnzen op gearomatiseerde waters zonder toegevoegde suikers of andere zoetstoffen worden evenwel vrijgesteld van deze verhoging. Het gaat hier om een van de fiscale maatregelen uit de programmawet van 25 december 2017, die al van toepassing is sinds 1 januari 2018. Hiertoe wordt de wet van 21 december 2009 'betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie' gewijzigd.

Alcoholvrije dranken

De programmawet van 25 december 2017 voegt aan de definitie van alcoholvrije dranken de volgende twee nieuwe punten toe (art.?7 van de wet van 21 december 2009, gewijzigd door art.?140 PW):
?c) gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, van de GN-code 2202?, en
?j) elke substantie in om het even welke vorm, die kennelijk bestemd is voor de vervaardiging van de in c) vermelde alcoholvrije dranken, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking die bestemd is voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken.?

Verhoging van accijnzen

De accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen en op poeders en siropen ter vervaardiging van dergelijke frisdranken worden verhoogd. De accijnzen op gearomatiseerde waters zonder toegevoegde suikers of andere zoetstoffen worden evenwel vrijgesteld van deze verhoging.

Dat betekent dat de volgende, in België in verbruik gestelde alcoholvrije dranken sinds 1?januari 2018 aan een accijnstarief onderworpen zoals volgt (art.?13 van de wet van 21 december 2009, gewijzigd door art.?141 PW):

Het volume van de dranken en vloeibare substanties te belasten met de hierboven vastgestelde accijnzen (a) t.e.m. i), eerste streepje, en j), eerste streepje) wordt uitgedrukt in hectoliter en in liter, waarbij delen van een liter worden verwaarloosd. Wanneer het te belasten volume kleiner is dan een liter, worden de delen van een deciliter verwaarloosd.

Het gewicht van de substanties aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm te belasten met hierboven vastgestelde accijnzen (i), tweede streepje, en j), tweede streepje) wordt uitgedrukt in kilogram, waarbij delen van een kilogram worden verwaarloosd. Wanneer het te belasten gewicht kleiner is dan een kilogram, worden de delen van een hectogram verwaarloosd.

In werking

De artikelen 140 en 141 van de programmawet van 25 december 2017 zijn in werking getreden op 1 januari 2018.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017 (art. 140-141 en 146 PW).

Zie ook:
Wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, BS 15 januari 2010 (art.?7 en art.?13).