Handelaars krijgen meer tijd om rentetoelage of vergoeding aan te vragen voor openbare werken in hun straat die gestart zijn vóór 1 juli 2017

KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vóór 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de 'nieuwe' hinderpremie en sluitingspremie die de Vlaamse overheid toekent - kunnen nog tot en met 31 december 2017 een aanvraag indienen voor een rentetoelage of inkomenscompensatievergoeding. Dat staat in een Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 dat pas in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2018(!) verscheen.    

Hinderpremie en sluitingspremie

Sinds 1 juli 2017 kunnen detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door werken voor de deur van hun zaak, elektronisch de ?nieuwe? hinderpremie en sluitingspremie aanvragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) van de Vlaamse overheid.
Deze 'nieuwe' maatregel is echter enkel van toepassing voor hinder door openbare werken die zijn gestart na 1 juli 2017.

De 'nieuwe' Vlaamse hinderpremie bestaat uit twee delen:

een hinderpremie, die wordt gegeven aan de detailhandelaars (kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers, die de werkgever heeft aangegeven bij de RSZ) met een zaak in de werfzone. Overheidsondernemingen komen niet in aanmerking. De hinderpremie wordt enkel toegekend indien in de hoofdactiviteit van de vestiging behoort tot de activiteiten van de NACE-codegroep 1;

én een sluitingspremie (bijkomende of afzonderlijke hinderpremie), voor de kleine ondernemingen die door de werken ook effectief moeten sluiten. Kleine ondernemingen die ernstige hinder van openbare werken (art. 12, Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017) ondervinden in hun straat, komen in aanmerking voor een sluitingspremie. Hiervoor moet hun zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. Ze kunnen de sluitingspremie krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van hun sluiting. De hoofdactiviteit van de vestiging komt in aanmerking:voor de bijkomende sluitingspremie als ze behoort tot NACE-codegroep 1 als de voormelde vestiging zich binnen de hinderzone bevindt; voor de afzonderlijke sluitingspremie als ze behoort tot: NACE-codegroep 1 als de vestiging zich buiten de hinderzone bevindt; NACE-codegroep 2 als de vestiging zich binnen of buiten de hinderzone bevindt

Alleen de NACE-code die toegekend is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de btw-administratie, bepaalt de hoofdactiviteit van de vestiging.

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per jaar per periode van hinder toegekend.
De sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Hij wordt toegekend voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.
Beide premies gelden enkel voor openbare werken die gestart zijn na 1 juli 2017.

Rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding

Voor werken die van start gingen vóór 1 juli 2017 konden de zelfstandigen en KMO's een rentetoelage aanvragen. Die aanvraag moest wel gebeuren vóór 1 juli 2017.
Ook de inkomenscompensatievergoeding, die wordt toegekend aan zelfstandigen en micro-ondernemingen bij hinder door openbare werken voor hun deur, kon enkel worden aangevraagd voor werken die van start gingen vóór 1 juli 2017.

Verlenging termijn

Om te voorkomen dat ze zowel buiten het 'oude' als het 'nieuwe' steunsysteem vallen, kunnen KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vóór 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de 'nieuwe' hinderpremie en sluitingspremie - nu tot en met 31 december 2017 (in plaats van vóór 1 juli 2017) een aanvraag indienen voor een rentetoelage of inkomenscompensatievergoeding.
De Vlaamse Regering heeft de aanvraagtermijn dus met 6 maanden verlengd.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017, dat de aanvraagtermijn verlengt, verscheen maar pas op 12 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad, terwijl de aanvragen uiterlijk ingediend moesten zijn op 31 december 2017 !

In werking

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, wat betreft de overgangsbepalingen, BS 12 januari 2018.

Zie ook:
- Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 tot wijziging van artikel 22, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 20 juni 2017 (art. 34, eerste lid).
- Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017 (art. 8).