Brussels Woningfonds helpt huurders met anonieme huurwaarborg

Sommige Brusselaars hebben niet het geld om een huurwaarborg te betalen, en zijn dus gedwongen om in hun huidige huurhuis te blijven wonen. Zelfs als die woning niet geschikt is. Om hen te helpen, maakt de Brusselse regering het mogelijk dat het Brussels Woningfonds via een apart BRUHWA-fonds - anoniem - voor de huurwaarborg zorgt.    

In ruil moet de huurder elke maand een kleine bijdrage in het BRUHWA-fonds storten. Als hij de huurovereenkomst beëindigt, krijgt de huurder de huurwaarborg terug van de verhuurder, stort hij dat bedrag in het BRUHWA-fonds, en krijgt hij de maandelijkse bijdragen terug.

In een ministerieel besluit van 26 oktober 2017 legt Brussels minister voor Huisvesting Celine Fremault het bedrag van de maandelijkse bijdrage vast. Ze somt de documenten op die de aanvrager bij zijn aanvraag moet voegen en voegt een model toe van een 'Aanvraagformulier voor het bekomen van een gewestelijke hulp bij de samenstelling van een huurwaarborg'.
Het model dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, is nogal wazig. Op de website van het Woningfonds vindt u een beter exemplaar.

Nog volgens het ministerieel besluit schommelt de bijdrage aan het fonds tussen de 5 euro per maand, voor huurders met minder dan 500 euro aan bestaansmiddelen, en 30 euro per maand, voor huurders met meer dan 1.500 euro aan bestaansmiddelen.
Na 3 jaar zakt de bijdrage voor alle huurders naar 5 euro per maand.

Huurders kunnen ook de hulp inroepen van het OCMW voor het samenstellen van een huurwaarborg. Maar die hulp is niet anoniem en de verhuur gaat dan ook meestal niet door. De meeste verhuurders weigeren immers te verhuren aan personen die OCMW-steun nodig hebben.

Van toepassing:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 4 november 2017 of 1 januari 2018 (retroactief dus, zie art. 5 van het MB en art. 18 van het BBR van 28 september 2017).

Bron: Ministerieel besluit van 26 oktober 2017 houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting en houdende de bepaling van de stukken die het dossier samenstellen, BS 29 januari 2018.

Zie ook:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van [een] huurwaarborg inzake huisvesting, BS 4 oktober 2017.

?Gewestelijke hulp voor een huurwaarborg?, Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.