Overheid rekent recordbedrag aan voor huisvesting illegalen

De federale overheid rekent opnieuw meer aan voor de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorgen van illegale vreemdelingen die zijn ondergebracht in een gesloten centrum. Indexering doet de dagprijs in 2018 stijgen tot 196 euro. 4 euro meer dan vorig jaar. De kostprijs klimt daarmee naar een recordhoogte. Hoewel de bedragen al jaren stijgen, werd nog nooit zo veel aangerekend dan nu.

Het geld wordt geïnd bij de personen die zich garant hebben gesteld voor de illegalen en de vervoerders die de vreemdelingen het land binnenbrachten. Bovenop het forfait kan de overheid trouwens ook nog de extra kosten die een vreemdeling in het centrum gemaakt heeft, terugvorderen. De garant en de vervoerders draaien ook op voor de repatriëringkosten van de vreemdeling.

Maar niet alleen de kostprijs van de huisvesting, het verblijf en gezondheidszorgen van opgesloten illegalen stijgen door indexering, de bestaansmiddelen waarover een vreemdeling moet beschikken om de status van langdurig ingezetene te krijgen, volgen dezelfde beweging. Dit jaar eist de overheid een maandelijks minimuminkomen van 826 euro. De prijs ligt daarmee opnieuw op het piekniveau van het jaar 2014. In 2016 was dit nog 809 euro.

Voor elke persoon die de vreemdeling ten laste heeft, komt daar nog eens 276 euro bij. Dat was vorig jaar 270 euro.

Bron: Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 22 januari 2018.

Zie ook
Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht, BS 13 maart 2017.