Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018

De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017.

Voor het aanslagjaar 2016 bedroeg het verminderingstarief nog 1,76%; voor het aanslagjaar 2015 was dat 1,77%.

Op machines, toestellen, en installaties die onroerend van aard zijn of onroerend door bestemming, moet onroerende voorheffing (OV) betaald worden.
De OV bedraagt in principe 2,5% van het kadastraal inkomen, maar het Vlaams Gewest kent een vermindering toe. Die vermindering hangt af van de evolutie van het indexcijfer.
De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) rekende voor dat de indexeringscoëfficiënt 0,6765 bedraagt voor het aanslagjaar 2018.
3,97% vermenigvuldigd met 0,6765, brengt ons op een vermindering van 2,685705, of afgerond 2,69%.

Opgelet!
Dit verminderingspercentage van 2,69% is uiteraard alleen van toepassing op materieel en outillage waarvoor een OV verschuldigd is.
Voor heel wat types van materieel en outillage geldt er een vrijstelling van OV.

Bron: Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2018, BS 19 februari 2018.

Zie ook:
- Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 2.1.4.0.1, § 3)
- Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2017, BS 26 januari 2017.
- Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing - Aanslagjaar 2016, BS 5 februari 2016.
- Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2015, BS 5 maart 2015.