Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven

De wetgever schrapt het modelformulier ?Verklarend document betreffende de betaling?, dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het formulier was verouderd en niet meer helemaal afgestemd op de nieuwe betalingsmogelijkheden. De wetgeving bevat nu geen standaardformulier meer.

Sinds juli 2017 kunnen binnenlandse en buitenlandse verkeersovertreders hun onmiddellijke inning online betalen via het platform www.verkeersboeten.be. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om meteen bij onderschepping door de politie te betalen via een mobiele betaalterminal (buitenlanders kunnen ook cash betalen) of via overschrijving.

Over die verschillende betaalmogelijkheden moet de politie duidelijke instructies geven aan de overtreder. En dat gebeurt sinds kort niet meer via het 'Verklarend document betreffende de betaling'. Het modelformulier was immers verouderd en onvoldoende afgestemd op de nieuwe mogelijkheden. Er wordt ook geen 'overschrijvingsformulier' meer aan de overtreder gegeven.

De federale regering schrapt de documenten daarom uit het KB Boeten Wegvervoer van 19 juli 2000 en het KB Inning Verkeersboete van 19 april 2014. De wetgeving bevat dus geen standaardformulier meer. Het innings- en consignatiebesluit stelt voortaan dat de overtreder 'een document' met betalingsmodaliteiten overhandigd of toegestuurd moet krijgen.

In werking: 22 februari 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 10 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer, BS 22 februari 2018.