Brussels gewest verbiedt kermispony's

Binnenkort is het verboden om in het Brussels gewest op kermissen attracties uit te baten of te organiseren waarin pony?s en paarden worden gebruikt om het publiek te vermaken. Overtreders riskeren een boete tot 2.000 euro.

Het verbod krijgt alvast een plaats in de Dierenwelzijnswet, maar het is nog niet duidelijk vanaf wanneer het precies geldt. Bij de besprekingen van het Ontwerp van ordonnantie werd 1 januari 2019 naar voren geschoven, maar die datum ligt nog niet vast. Daarvoor is een uitvoeringsbesluit nodig. De Brusselse regering wil de sector in elk geval voldoende tijd geven om zich aan te passen.

Hoewel de gemeenten al langer zelf kunnen beslissen om een verbod uit te vaardigen, is Brussel de eerste regio waar het verbod formeel wordt ingevoerd.

De Brusselse gemeenten zullen binnenkort een brief ontvangen waarin het verbod wordt verduidelijkt. De ordonnantie laat immers ruimte voor interpretatie: niet alleen over de invulling van het begrip 'attracties' - want gaat het alleen om pony's en paarden die zijn vastgemaakt in een carrousel of heeft het verbod ook betrekking op het maken van ritjes in open ruimte of de loutere inzet van pony's en paarden voor publieksvermaak zonder dat er op wordt gereden? - ook de definitie van 'kermis' is onduidelijk. Hoewel in de memorie wordt gesteld dat opvoeringen, tijdelijke evenementen of wedstrijden waar paarden en pony's aan deelnemen wel nog zullen worden toegelaten, blijkt dit niet uitdrukkelijk uit de tekst van de ordonnantie. Initieel was het ook de bedoeling om 'vergelijkbare evenementen' zoals jaarmarkten te vatten in het toepassingsgebied, maar die term werd uiteindelijk niet weerhouden.

Bron: Ordonnantie van 25 januari 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, ter invoering van een verbod op kermispony's, BS 22 februari 2018.

Zie ook
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, ter invoering van een verbod op kermispony's, Parl. Br, nr. A-597/1.