Geïnterneerden geïntegreerd in ziekteverzekering

Tot nu financierde het Riziv de geneeskundige verzorging van geplaatste geïnterneerden binnen een gesloten budget op basis van overeenkomsten tussen de betrokken inrichting en de ministers van Justitie, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Aan deze financieringswijze is sinds 1 januari 2018 een einde gekomen.

Financiering via een gesloten budget betekende dat het Riziv elk jaar een bedrag aan geneeskundige verzorging diende door te sturen naar de FOD Justitie, waarvoor dan een budgettaire oplossing diende gezocht te worden. Die financieringswijze was ook uniek, en gold bv. niet voor geïnterneerden die vrij waren op proef.

Om meer uniformiteit in de financiering van de geneeskundige verzorging van geïnterneerden te krijgen, wordt dit bijzonder financieringsmechanisme afgeschaft. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging neemt sinds 1 januari 2018 de geneeskundige verzorging van geplaatste geïnterneerden ten laste volgens de gebruikelijke GVU-regels. Net zoals ze dat al langer doet voor gëinterneerden die vrij op proef zijn. Voortaan zijn beide groepen dus opgenomen in de ziekteverzekering.

Concreet heeft dit tot gevolg dat het Riziv de geïnterneerde financiert zoals andere patiënten. De rest van de financiering - zoals bv. het remgeld, de bewakingsopdracht en de niet-terugbetaalbare zorg - valt ten laste van de FOD Justitie.

Deze hervorming van de financiering van geplaatste geïnterneerden heeft geen invloed op de financiering van de geneeskundige verzorging in de FPC's en van geïnterneerden in instellingen die tot de FOD Justitie behoren.

De artikelen 5 tot 7 van de programmawet van 25 december 2017 zijn in werking getreden op 1 januari 2018.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017 (art.?5?7 PW 2018)

Zie ook:
GVU-wet (art. 37 quinquies en 56)