Voorstellen voor brownfieldconvenanten hele jaar door indienen

De Vlaamse regering stapt af van haar gewoonte om brownfieldconvenantendossiers enkel te laten indienen gedurende 2 weken in het voorjaar, en enkele weken in het najaar. Projectontwikkelaars, eigenaars en overheden kunnen vanaf dit jaar, weer het hele jaar door projecten voorleggen. Maar dat kan vanaf nu alleen nog digitaal. Inhoudelijk verandert er niets: de 8e oproep tot het indienen van projectvoorstellen besteedt net als de vorige oproep veel aandacht aan duurzaamheid en mobiliteit, en mikt vooral op 'bedrijfshuisvesting' en het herontwikkelen van oude stortplaatsen. Toch is er ook plaats voor de inplanting van gemengde functies - mét wonen - en zelfs voor open ruimte.    

Mobiliteit en duurzaamheid

Om recht te hebben op de financiële en administratieve ondersteuning van een brownfieldconvenant, moet een projectvoorstel voor het herontwikkelen van een brownfield of stortplaats voldoen aan een 10-tal algemene criteria en een 10-tal specifieke criteria op het vlak van aard, ligging, bereikbaarheid en duurzaamheid.

In principe moet de herontwikkeling maximaal inzetten op de creatie van bedrijfshuisvesting, maar naargelang de bereikbaarheid en de ligging van het terrein is ook een gemengde invulling mogelijk. Bv. een verweving van kmo's, wonen en retail. Slecht bereikbare sites kunnen zelfs herbestemd worden tot openruimtegebied.

Tot 14 december

Vanaf de datum van publicatie van de 8e oproep tot en met vrijdag 14 december, om 16u, kunt u een projectvoorstel indienen bij de Brownfieldcel van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VAIO). Dat kan op het volgende adres:

Voor meer informatie kunt u ook terecht op het rechtstreekse telefoonnummer 02-553.08.32 of op de brownfieldconvenantenwebsite, waar u de formulieren vindt waarmee u online een aanvraag kunt indienen.

Daar vindt u vanaf nu ook een handleiding bij de digitale indieningsmodule en nieuwe ondertekeningsformulieren.
De 'tool' waarme u tot nu de duurzaamheid van uw project moest aantonen, werd vervangen door een nota, waarin u zich als indiener engageert 'om tot een hoger ambitieniveau te komen'. Daarbij kunt u nog altijd gebruik maken van een 'tool', zoals de MMG-tool van de OVAM (nu: Totem), BREEAM of - specifiek voor stortplaatsen - Flaminco, ook van de OVAM.

Al 83 convenanten

Uit de 7 oproepen die tot nu gelanceerd werden, zijn er al 83 definitieve convenanten voortgekomen. De meeste contracten werden gesloten voor sites in Oost-Vlaanderen.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 8 maart 2018 t.e.m. 14 december 2018 (puntje 5.1).

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen - Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant, BS 8 maart 2018 [8e oproep].

Zie ook:

Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, BS 19 juni 2007 [brownfieldconvenantendecreet].

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant, BS 3 februari 2017.

Agentschap Innoveren en Ondernemen [Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant], BS 4 mei 2017 [7e oproep].