Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje

Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze verplichting uit het MB van 11 oktober 1976 met de bijzondere plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens is volgens de Brusselse regering ?contraproductief?. De bepaling biedt geen meerwaarde. Bovendien is ze al lang achterhaald: Brusselse wegbeheerders gebruiken al jaren geen oranje palen meer.

Een situatie die in de praktijk trouwens al voor juridische problemen heeft gezorgd. Een aantal foutparkeerders heeft zijn parkeerboete trachten aan te vechten omdat de paal de 'verkeerde' kleur had.

Een probleem dat zich ook in de andere gewesten voordoet. Al blijft artikel 11.4.1° van het MB van 11 oktober 1976 daar wel van kracht. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië moeten de staanders of steunen waarop de verkeersborden E1 tot E9h zijn aangebracht en zoveel mogelijk, de achterkant van deze verkeersborden, dus nog altijd een oranje kleur hebben.

De wetgever zou de verplichte oranje kleur destijds hebben ingevoerd om de aandacht te trekken van chauffeurs die bijvoorbeeld rechtsomkeer maken in een tweerichtingsstraat die de voorkant van het verkeersbord niet hebben gezien. Door een opvallende kleur te gebruiken voor de staanders en steunen (en zoveel mogelijk de achterkant van het verkeersbord) kunnen zijn alsnog weten dat het om een belangrijk verkeersbord gaat.

Bron: Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 1 februari 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. - Opheffing van de verplichting dat de steunen of staanders van parkeerborden een oranje kleur moeten hebben, BS 24 april 2018.