Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen

In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of ?fietsostrades?. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt het traject van de fietsostrade tussen Antwerpen en Brussel nog maar tot Mechelen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wijst in een ministerieel besluit de 129 trajecten van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk aan die met steun van het Vlaamse gewest gerealiseerd worden. Het gewest draagt de helft van de kosten. De andere kosten zijn voor rekening van de provincies of gemeenten.
De regering wil met een fijnmazig snelwegennetwerk voor fietsers, meer personen op de fiets krijgen, vooral voor woon-werkverkeer.

Fietsostrades verbinden steden en woonkernen met elkaar. Ze liggen langs rechtlijnige infrastructuur, zoals spoorwegen of kanalen, en gaan bij voorkeur over vrijliggende fietspaden of jaagpaden.

Fietsostrades worden gemarkeerd met een blauwe driehoek, met daarop de letter F en het nummer van de fietsostrade. De blauwe driehoek staat symbool voor het fietszadel. De nummers gaan van F1, voor de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen-Brussel, tot F782, voor een fietssnelweg in het verre Lanaken.

De ringroute rond Brussel - van Vilvoorde tot Zellik - is een buitenbeentje en krijgt het afwijkende nummer FR0.

De nummers moeten het gemakkelijker maken om over de route te communiceren en om die op te nemen in een gps-systeem.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 10 mei 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Ministerieel besluit van 15 maart 2018 houdende de aanwijzing van de fietssnelwegen, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking van het mobiliteitsbeleid, BS 30 april 2018.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, BS 2 maart 2018.