FOD Werkgelegenheid werkt mee aan strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude

De FOD Werkgelegenheid krijgt een nieuwe opdracht: 'de deelneming aan het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude'.

Die taak wordt met ingang van 23 juni 2018 ingeschreven in het oprichtings-KB van de dienst. Het lijstje met opdrachten verwijst onder andere naar het welzijn op het werk, het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten, de individuele arbeidsbetrekkingen, de uitdieping van het sociale Europa ?

Daarnaast wordt ook het organigram van de FOD Werkgelegenheid gewijzigd. Er komt een extra managementfunctie -1. Dit betekent dat dit organigram er voortaan als volgt uitziet:

de voorzitter van het Directiecomité;

acht managementfuncties -1, waarvan één wordt bezet door de directeur van het Federaal Aansturingsbureau;

negen managementfuncties -2;

vier staffuncties.

Het wijzigings-KB van 29 mei 2018 voegt daar tot slot aan toe dat de directeur van het Federaal Aansturingsbureau geen lid is van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid.

Bron: Koninklijk besluit van 29 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, BS 13 juni 2018