Inkomensgarantie voor ouderen opnieuw opgetrokken

Op 1 juli 2018 wordt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken. Voor alleenstaanden (verhoogd basisbedrag) gaat het om een verhoging van 13,2 euro per maand. Voor samenwonenden (basisbedrag) is dat 8,8 euro.

Het barema voor een alleenstaande zal op die manier stijgen van 1083,28 euro naar 1096,48 euro. Dat werd eerder al bevestigd in een persbericht. Het gaat om een maatregel die het armoederisico bij gepensioneerden moet verminderen.

De wettelijke basis die deze verhoging mogelijk maakt, is op 26 juni verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het bedrag in de wet die de IGO heeft ingesteld, wordt verhoogd van 6.312,80 euro tot 6.389,72 euro.
Namelijk: 'Het bedrag van de inkomensgarantie beloopt ten hoogste 6.312,80 euro per jaar', zo blijkt voortaan uit de basiswet. Voor alleenstaanden wordt een verhoogd basisbedrag toegekend, via de toepassing van coëfficiënt van 1,5.

De nieuwe verhoging van de IGO volgt op de verhoging die heeft plaatsgevonden op 1 september 2017 (welvaartsenveloppe 2017-2018).

De IGO is bedoeld voor personen op pensioengerechtigde leeftijd die de Belgische nationaliteit hebben en die geen pensioen ontvangen of van wie het pensioen een bepaald bedrag niet bereikt. Maar er zijn heel wat uitbreidingen.
Deze sociale uitkering kent op die manier een minimuminkomen toe dat gekoppeld is aan een verblijfsvoorwaarde van tien jaar in België, waarvan vijf jaar onafgebroken (werkelijke verblijfplaats). Het gaat om een forfaitair bedrag per jaar waarvan de hoogte afhangt van het feit of de betrokkene een alleenstaande of samenwonende is. Op het bedrag worden geen inhoudingen verricht.

Bron: Koninklijk besluit van 17 juni 2018 houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen, BS 26 juni 2018