Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018.

Verkeersbelasting

Om de nieuwe tarieven van de verkeersbelasting te bepalen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2017 (105,00) en mei 2018 (106,91).

Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2018, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven die in de tweede kolom van de tabel staan: Voertuigen Tarieven vanaf 1 juli 2018 (in euro) Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (breaks) en minibussen (art. 2.2.4.0.1, § 2, VCF):   4 PK en minder 74,52 5 PK 93,24 6 PK 134,88 7 PK 176,16 8 PK 217,92 9 PK 259,44 10 PK 300,72 11 PK 390,24 12 PK 479,76 13 PK 569,16 14 PK 658,68 15 PK 748,20 16 PK 980,04 17 PK 1.212,12 18 PK 1.444,08 19 PK 1.675,44 20 PK 1.907,40 meer dan 20 PK 1.907,40 verhoogd met 103,92 per paardenkracht boven de 20 Motorfietsen (art. 2.2.4.0.1, § 4, VCF) 52,80 Autobussen en autocars (art. 2.2.4.0.1, § 5, VCF) 74,81 Voertuigen van meer dan 30 jaar oud 33,81 Voertuigen die voldoen aan de voorwaarden voor de overgangsperiode voor oldtimers 33,81 Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens speciaal ontworpen voor het vervoer van één boot 33,81 Minimumbelasting voor algemene toepassing (art. 2.2.4.0.2, VCF) 33,81 Aanhangwagens en opleggers (art. 2.2.4.0.1, § 7, VCF):   - met een MTM van 0 tot 500 kg 34,92 - met een MTM van 501 tot 3.500 kg 72,48

Voertuigen Tarieven vanaf 1 juli 2018 (in euro) Minimumbelasting personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven en voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten (art. 2.2.4.0.2, § 2/1, VCF) 42,40 Belastingvermindering lpg-voertuigen voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten (art. 2.2.5.0.4, VCF) 105,96

Voertuigen Tarieven vanaf 1 juli 2018 (in euro) Lichte vrachtauto's, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers, voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten (art. 2.2.4.0.1, § 3, § 3/1, eerste lid en § 3/2, eerste lid, VCF) 19,56 Minimumbelasting lichte vrachtauto's, lijkwagens, alleenrijdende landbouwtractoren en alleenrijdende trekkers voor zover het voertuigen betreft van natuurlijke personen en van andere personen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten (art. 2.2.4.0.1, § 3/1, tweede lid en § 3/2, derde lid, VCF) 40,73

Belasting op de inverkeerstelling

Sinds 1 januari 2017 wordt de BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, berekend volgens de volgende formule (art. 2.3.4.1.2, VCF):
BIV = ((CO2 x f + x)/246)6 x 4.500 + c) x LC

Hierbij is:

?CO2? de CO2-uitstoot van het voertuig, gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving;

?f? = 0,88 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door lpg; 0,93 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door aardgas; 0,744 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door zowel aardgas als benzine, als ze als benzinewagen gehomologeerd zijn; 1 voor andere wegvoertuigen;

?x? de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; ?x? was altijd gelijk aan 0 g CO2/km, maar stijgt vanaf 2013 elk jaar met 4,5 g CO2/km;

?LC? bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig (art. 2.3.4.1.2, lid 2, 5°, VCF);

?c? de constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig zoals vermeld in onderstaande tabel (art. 2.3.4.1.2, lid 2, 4°, VCF):

Diesel Euronorm Tarieven vanaf 1 juli 2018 (in euro)   euro 0 3.043,65   euro 1 890,32   euro 2 659,86   euro 3 522,91   euro 3 + roetfilter 495,04   euro 4 495,04   euro 4 + roetfilter 486,87   euro 5 486,87   euro 6 481,27 Benzine, lpg en aardgas Euronorm Tarieven vanaf 1 juli 2018 (in euro)   euro 0 1.206,99   euro 1 539,79   euro 2 161,41   euro 3 101,25   euro 4 24,30   euro 5 21,84   euro 6 21,84

Minimum- en maximumbedrag BIV

Vanaf 1 juli 2018 bedraagt de BIV nooit minder dan 44,51 euro en nooit meer dan 11.126,51 euro (art. 2.3.4.1.3, VCF).

BIV op oldtimers

De belasting op 'oldtimers' is forfaitair bepaald en bedraagt 44,51 euro vanaf 1 juli 2018. Oldtimers zijn voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 30 jaar geleden of eerder, of die vallen onder de overgangsperiode voor oldtimers (art. 2.3.4.1.3, VCF).

Bron: Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht van 26 juni 2018 over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2018, BS 26 juni 2018.

Zie ook:
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht van 9 juni 2017 over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017, BS 20 juni 2017.