Administratieve boete voor milieu- of RO-overtreding bedraagt max. 400.000 of 2 miljoen euro

Misdrijven en inbreuken op de milieuwetgeving en op de regels op de ruimtelijke ordening kunnen bestraft worden met een exclusieve, of een alternatieve bestuurlijke geldboete. Die boetes kunnen oplopen tot 400.000 of 2 miljoen euro. Ook al is er in de milieucodex DABM en in de ruimtelijkeordeningscodex VCRO maar sprake van een maximum van 50.000 euro (exclusieve boetes) of 250.000 euro (alternatieve boetes). Het verschil is te wijten aan de opdeciemen uit het strafrecht.
De decreetgever schrapt nu de opdeciemen als verhogende factor, maar behoudt de maximumboetes op het huidige niveau. Een federale verhoging van de opdeciemen zal dus geen impact meer hebben op de Vlaamse boetes in milieu- en ruimtelijkeordeningsdossiers.

Maximum 400.000 euro

Inbreuken worden in het omgevingsrecht enkel bestuurlijk vervolgd, met een exclusieve bestuurlijke geldboete. De maximumboete bedroeg tot nu 50.000 euro. Dat bedrag moest echter vermenigvuldigd worden met de strafrechtelijke opdeciemen die van toepassing waren op het ogenblik dat de feiten gepleegd werden. De federale wetgever legt de opdeciemen vast. En sinds de programmawet van 25 december 2016 moeten de boetes vermenigvuldigd worden met een factor '8'. Dat betekent dat een exclusieve bestuurlijke geldboete uiteindelijk kan oplopen tot 400.000 euro.

De decreetgever schrapt nu de verwijzing naar de opdeciemen, maar trekt het decretale maximum voor de exclusieve bestuurlijke geldboete op naar 400.000 euro. Het uiteindelijke bedrag blijft dus even hoog, maar als de federale overheid de opdeciemen wijzigt, zal dat geen impact meer hebben op de Vlaamse boetes.

Maximum 2.000.000 euro

Hetzelfde gebeurt bij de alternatieve bestuurlijke geldboetes, die geheven worden wanneer er een misdrijf werd gepleegd. Milieu- en RO-misdrijven worden in de regel strafrechtelijk vervolgd, maar als de procureur des Konings niet reageert, kan de Vlaamse administratie nog een bestuurlijke geldboete opleggen. In het DABM en in de VCRO staat dat die boete maximum 250.000 euro bedraagt, te vermenigvuldigen met de opdeciemen. Dus met '8'.

De decreetgever schrapt ook hier de verhoging met de opdeciemen en klikt de maximaal te betalen geldsom vast op 2 miljoen euro.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 12 juli 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: 8 JUNI 2018. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, BS 02/07/2018, bl. 53574 (art. 29-30 en art. 53-55).

Zie ook:
Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid [art. 16.4.25 i.v.m. de verhoging met de opdeciemen en art. 16.4.27 i.v.m. de alternatieve en exclusieve bestuurlijke geldboetes].
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening [art. 6.2.2 i.v.m. de exclusieve bestuurlijke geldboetes, art. 6.2.7 i.v.m. de verhoging met de opdeciemen, en 6.2.13 i.v.m. de alternatieve bestuurlijke geldboetes].