Verdelingsregels Reprobel goedgekeurd

De beheersvennootschap Reprobel int verschillende rechten. Onder meer de reprografievergoeding voor auteurs, de wettelijke uitgeversvergoeding voor uitgevers en de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties in het kader van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ze int die rechten niet voor zichzelf, maar voor auteurs en uitgevers. Ze beheert die rechten en verdeelt ze, na aftrek van haar werkingskosten en de wettelijk verplicht aan te leggen reserves en provisies.

Op 25 mei 2018 heeft Reprobel drie verdelingsregelingen vastgelegd:

voor de verdeling van de vergoeding voor reprografie die verschuldigd is aan de auteurs;

voor de verdeling van de vergoeding die verschuldigd is aan de uitgevers voor reproductie op papier van hun uitgaven op papier; en

voor de verdeling van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Minister Peeters - bevoegd voor auteursrechten - heeft begin juli die drie regelingen goedgekeurd.

Bron: MB van 3 juli 2018 - Reprografie - Goedkeuring, BS 16 juli 2018

Bron: MB van 3 juli 2018 - Vergoeding voor onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. - Goedkeuring, BS 16 juli 2018

Bron: MB van 3 juli 2018 - Vergoeding verschuldigd aan uitgevers. - Goedkeuring, BS 16 juli 2018

Zie ook:
Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs
Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier
Koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
Koninklijk besluit van 19 september 2017 waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier