Brussel publiceert 6 'indicatieve' modellen van huurovereenkomst

Sinds 1 januari 2018 heeft het Brussels gewest eigen regels voor het verhuren van woningen. Die regels werden opgenomen in een nieuwe titel XI van de Brusselse Huisvestingscode en zijn ook van toepassing op tweede verblijven, studentenwoningen en glijdende woningen. Het gewest wil bijvoorbeeld dat álle huurovereenkomsten schriftelijk worden aangegaan. De bestaande mondelinge overeenkomsten moeten dus in een schriftelijk contract gegoten worden.

Om de huurders en verhuurders daarbij te helpen, publiceert de Brusselse regering nu 6 modelcontracten:

huurovereenkomst van hoofdverblijf;

huurovereenkomst naar gemeen recht;

huurovereenkomst voor medehuurders (hoofdverblijf). ?Medehuur? staat voor cohousing of samenhuizen;

huurovereenkomst voor medehuurder (gemeen recht);

huurovereenkomst student (hoofdverblijf);

huurovereenkomst student (gemeen recht).

De 6 modellen zijn facultatief. Ze mógen, maar móeten niet gebruikt worden.

Maar ook als de partijen géén gebruik maken van een standaardformulier, móeten zij bepaalde gegevens in hun eigen model van schriftelijke overeenkomst opnemen, zoals het exacte bedrag van de huurprijs, en of er individuele tellers zijn voor water, gas en elektriciteit.

Voor sommige types van huurovereenkomst bestaat er overigens nog geen standaardmodel. Bij de glijdende huurovereenkomsten moet de Brusselse regering nog bepalen welke overheidsorganen en verenigingen dergelijke overeenkomsten met begeleiding mogen afsluiten. En ook het intergenerationeel en solidair wonen moet nog verder uitgewerkt worden in een regeringsbesluit vooraleer er een modelcontract kan komen.

Van toepassing:

Brussels gewest.

Vanaf: 16 augustus 2018 (Wettelijke regeling van inwerkingstreding 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel, BS 6 augustus 2018.

Zie ook:
Brusselse Huisvestingscode [Titel XI. ?Woninghuurovereenkomsten? van de BHC].
?Huurwet?, Wonen in Brussel.