Grondwettelijk Hof schrapt lawaaierige nevenactiviteiten in ontginningsgebieden

De Codextrein van 8 december 2017 heeft het mogelijk gemaakt om in de ontginningsgebieden uit de gewestplannen en in de gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bepaalde nevenactiviteiten te ontwikkelen zonder dat daarvoor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt. Die nevenactiviteiten omvatten het mechanisch bewerken van de ontgonnen delfstoffen én het verrijken ervan door bijmenging van afbraakstoffen.

Op 19 juli 2018 schorste het Grondwettelijk Hof die maatregel, nadat enkele omwonenden van een zandwinning hadden geklaagd over overlast en over het feit dat zij nooit geraadpleegd waren over de nieuwe activiteiten, terwijl burgers buiten ontginningsgebieden wél altijd inspraak krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Op 18 oktober 2018 beslisten de raadsheren van het Grondwettelijk Hof om hun eerdere arrest te bevestigen: de artikelen 68 en 69 van de Codextrein, die een onderafdeling 7/3 invoeren in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening over (mogelijke neven-) 'Handelingen in ontginningsgebieden' worden definitief vernietigd.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 18 oktober 2018.

Bron: GwH 18 oktober 2018, nr. 144/2018.

Zie ook:
Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017 [Codextrein].