Snelvergunningsprocedure tegen energietekort geldt vanaf 22 oktober

Eerder deze maand duwden de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet met afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in sneltempo door het Vlaams Parlement. Op een week tijd werd het voorstel van decreet neergelegd bij het Vlaams Parlement, aangenomen én gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet in kwestie laat toe om af te wijken van de normale vergunningsregels uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de Milieucodex DABM wanneer er een tekort aan stroom dreigt. Het decreet zelf spreekt niet van stroomtekorten, maar van ?civiele noodsituaties?.
In een ministerieel besluit laat minister van Energie, Bart Tommelein, weten dat het regime van de civiele noodsituatie ook effectief is ingegaan op 22 oktober 2018.

Sinds 22 oktober 2018, en dit gedurende 3 maanden ('120 dagen'), kan de regering dus de normale vergunningsregels aan de kant schuiven om snel aan extra stroom te geraken. Een exploitant die een nieuwe installatie versneld wil opstarten of een oude installatie tijdelijk weer in gebruik wil nemen, hoeft enkel een e-mail te sturen naar het departement Omgeving en naar de betrokken gemeente, met:

zijn voornemen om de installatie voor de productie van elektriciteit (weer) op te starten;

de rubrieken uit de indelingslijst die van toepassing zijn op de installatie;

een beschrijving van de installatie en haar vermogen;

gegevens over het perceel waarop de installatie gevestigd is; en

de duurtijd van de exploitatie. Die is beperkt tot ten hoogste 120 dagen, maar de Vlaamse regering kan het regime van de civiele noodsituatie één keer verlengen met 60 dagen. Voor een verdere verlenging moet eerst een nieuw nooddecreet gestemd worden.

Elektriciteitscentrales openen of heropenen onder het regime van de civiele noodsituatie kan echter niet om het even waar of wanneer. Zo is een versnelde opstart of heropstart niet mogelijk in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Elektriciteitsleverancier Engie-Electrabel denkt er alvast aan om via de afwijkingsprocedure, de gasturbines uit de gesloten steenkoolcentrale van Langerlo (Genk) terug op te starten en om een kleine elektriciteitscentrale op de terreinen van een Antwerpse chemiebedrijf in te schakelen om stroomtekorten op te vangen. Het bedrijf onderzoekt ook de optie van stroomboten ('powerships'), maar die moeten kunnen aanmeren en moeten ook nog eens aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Wat niet evident is.

Van toepassing
Vlaams gewest. Sinds 22 oktober 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 19 oktober 2018 houdende vaststelling van de startdatum van een civiele noodsituatie, BS 25 oktober 2018.

Zie ook:
Decreet van 17 oktober 2018, BS 19 oktober 2018.
?Elektriciteitsschaarste in najaar 2018 [met informatie over de afschakelplannen]?, Vlaanderen.be.