Milieueffectenbeoordeling voor activiteiten op zee

Voor de exploratie (verkenning) en exploitatie (eigenlijk winning) van mineralen en andere niet-levende rijkdommen op de bodem van de zee, is een federale vergunning nodig. Zo?n vergunning of ?concessie? krijg je niet zonder milieueffectenbeoordeling. Maar Europa heeft de regels op de milieueffectenbeoordeling aangescherpt. Met als resultaat dat het aanbod aan hulpbronnen, de impact op de biodiversiteit, de mate van duurzaamheid, eventuele rampenpreventie, en referentiescenario?s sinds 2017 moeten worden meegenomen in de beoordeling van de milieu-impact van een project. De federale regering neemt die Europese regels nu over in het concessieregime voor de activiteiten op zee.

De nieuwe procedure bestaat uit een voortdurende wisselwerking tussen de opdrachtgever en het bestuur met de moeilijkste naam van alle federale overheidsdiensten: de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium.
Als er meerdere concessieaanvragen ingediend worden voor eenzelfde gebied, kan de federale minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de Noodzee toelaten dat er een geïntegreerd milieueffectenbeoordelingsdossier wordt opgemaakt.

De nieuwe procedure geldt voor alle milieueffectenbeoordelingen bij aanvragen tot toekenning, verlenging, wijziging, uitbreiding, overdracht of intrekking van concessie die vanaf 8 november worden ingediend.
De lopende procedures worden afgehandeld volgens de oude regels van het KB van 2004.

Van toepassing
België. Vanaf 8 november 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 21 oktober 2018 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, BS 29 oktober 2018.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, BS 7 oktober 2004 (opgeheven KB).