Verplicht integraal voorlezen van vonnis uit Grondwet gehaald

De Grondwet verplicht de magistraten niet langer om hun vonnissen integraal voor te lezen in de rechtszaal.

Voor zowel de rechtzoekenden als het publiek is het integraal voorlezen van vonnissen meestal niet echt belangrijk. Voorlezen betekent ook vaak een nodeloze werkbelasting voor de magistraten. Daarom wordt de Grondwet herzien.

Van een verplichte integrale voorlezing is geen sprake meer. Maar openbaarmaking is wel nog verplicht. Een verplichting die verankerd is in het EVRM. In de Grondwet staat er vanaf nu dat de wetgever bepaalt hoe vonnissen openbaar bekendgemaakt worden. Als de wetgever vindt dat het integraal voorlezen geen meerwaarde is, zal dit dus niet meer moeten.

De grondwet behoudt echter één uitzondering: in strafzaken moet de rechter altijd het beschikkend gedeelte in openbare terechtzitting uitspreken. Van die regel kan de wetgever niet afwijken.

Intussen heeft het parlement al een wetgevend initiatief genomen. Met daarin de regels voor de bekendmaking van vonnissen en arresten. De wet is op 25 april 2019 aangenomen in de Kamer. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Staatsblad. Inwerkingtreding is voorzien op uiterlijk 1 september 2020.

De grondwetsherziening van 22 april 2019 treedt in werking op 12 mei 2019.

Bron: Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft, BS 2 mei 2019

Zie ook:
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, Kamer, Doc 54 3489