Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

30.05.2018

Incidenteel beroep alleen nog mogelijk in eerste conclusie (art. 41-43 en 45 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels rond het hoger beroep. Het 'uitgelokt hoger beroep' krijgt een wettelijke bevestiging. En het incidenteel beroep kan niet langer op elk moment ...

Lees meer

30.05.2018

Onregelmatige proceshandeling corrigeerbaar bij herstelbare belangenschade (art. 40 Wet Werklastvermindering Justitie)

De rechter moet een partij voortaan de kans geven om een onregelmatigheid in de proceshandeling te herstellen wanneer hij vaststelt dat de door de andere partij ingeroepen belangenschade herstelbaar ...

Lees meer

30.05.2018

Rechter doet geen uitspraak zolang zaak niet correct is ingeschreven op rol (art. 30 en 44 Wet Werklastvermindering Justitie)

Een zaak moet ingeschreven zijn op de rol vˇˇr de zitting die aangegeven is in de dagvaarding. Bij een hoger beroep moet de zaak op de rol ingeschreven zijn vˇˇr de datum van verschijning die in de ...

Lees meer

30.05.2018

In beslag genomen zaken kunnen ook buiten griffie bewaard worden (art. 75-79 Wet Werklastvermindering Justitie)

De griffier is niet langer de enige die de in strafzaken in beslag genomen zaken kan bewaren. Voortaan kan ook een gespecialiseerde dienst aangewezen worden om de zaken te bewaren. Een oplossing voor ...

Lees meer

30.05.2018

Vrederechter bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro (art. 27 en 28 Wet Werklastvermindering Justitie)

De bevoegdheid van de vrederechter wordt uitgebreid: vanaf 1 september 2018 is hij bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro. Tot nu lag de grens op 2.500 euro. Met deze forse verhoging wil de wetgever ...

Lees meer

29.05.2018

Overlast op treinen en in stations vanaf 1 november bestraft met administratieve geldboete

Vanaf 1 november 2018 kan overlast op treinen, in treinstations en op de parkings van de stations bestraft worden met een administratieve geldboete. De bedragen variŰren van 50 tot 300 euro maar ...

Lees meer

28.05.2018

COIV beheert tien vreemde valuta

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) beheert onder meer in beslag genomen of verbeurdverklaarde geldsommen. Niet alleen in euro, maar ook in een beperkt aantal ...

Lees meer

23.05.2018

Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming

Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen ...

Lees meer

23.05.2018

Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...

Lees meer

22.05.2018

Aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet voortaan centraal ingediend

Met ingang van 1 juni 2018 worden sommige koninklijke besluiten over de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet aangepast om de centralisering van de indiening van de aanvragen mogelijk te ...

Lees meer

22.05.2018

KMO's kunnen nu ook 'vordering tot collectief herstel' instellen

Een wet van 30 maart 2018 maakt de regeling over de 'rechtsvordering tot collectief herstel' die in het Wetboek van Economisch Recht (WER) staat, ook van toepassing op KMO's. De 'vordering tot ...

Lees meer

22.05.2018

Waalse Gewest completeert en versterkt zijn Erfgoedwetboek

Volgend op de hervorming van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP) is het beleid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw in zijn geheel ondergebracht in het ...

Lees meer

18.05.2018

Brussel verplicht bouwvakkers om te werken tussen 6 en 22 uur

In zijn jongste 'ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg' legt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 'werfuren' op voor grote bouwwerven die leiden tot hinder op de openbare weg. De ...

Lees meer

17.05.2018

Statuut gereglementeerde vastgoedvennootschappen bijgewerkt

Een KB van 23 april 2018 brengt het 'KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen' in overeenstemming met de recente wijzigingen aan de wet van 22 oktober 2017. ...

Lees meer

17.05.2018

Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen

Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ...

Lees meer

17.05.2018

Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers

Sinds 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen ...

Lees meer

17.05.2018

Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten

Non-EU studenten die 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de ...

Lees meer

11.05.2018

Gemeenten moeten tal van gegevens op website zetten

Vlaanderen verplicht de burgemeesters en de voorzitters van het vast bureau van de OCMW's om heel wat informatie op de gemeentelijke website te zetten. Informatieplicht. De gemeentelijke websites ...

Lees meer

09.05.2018

Volmachtformulier voor Brusselse gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd

Het Brussels Gewest heeft twee modeldocumenten klaar voor de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het gaat om het volmachtformulier en het attest van tijdelijk verblijf in het ...

Lees meer

02.05.2018

Rechter kan gerechtskosten ook omslaan tussen samenwonenden

In principe verwijst het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de betaling van de gerechtskosten. Maar de rechter kan ook beslissen om de kosten om te slaan. Dat wil zeggen dat hij de ...

Lees meer

02.05.2018

Sociale zekerheidsinstellingen betalen gerechtskosten ook bij geschillen met overheidspersoneel

Wanneer vorderingen door of tegen sociaal verzekerden zijn ingesteld, staat de overheid of instelling die de sociale zekerheidswetgeving moet toepassen in voor de betaling van de gerechtskosten, ook ...

Lees meer

02.05.2018

Meer mogelijkheden om strafvordering uit te oefenen bij verlies van rechtspersoonlijkheid (art. 2 Verzamelwet Strafrecht en Strafvordering)

Via de Verzamelwet Strafrecht, Strafvordering en Gerechtelijk Recht van 4 mei 2018 wordt artikel 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering afgestemd op arrest ...

Lees meer

02.05.2018

Verdachte en benadeelde persoon: recht op inzage of afschrift dossier in fase opsporingsonderzoek (art. 3 Verzamelwet Strafrecht en Strafvordering)

Het Wetboek van Strafvordering omvat voortaan een procedure voor de behandeling van de verzoeken van de verdachte of van diegene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd tot het ...

Lees meer

02.05.2018

In ongelijk gesteld OM betaalt toch rechtsplegingsvergoeding bij tussenkomst in burgerlijke procedures

De overheid moet voortaan toch een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer het openbaar ministerie met een rechtsvordering tussenkomt in burgerlijke procedures en in het ongelijk wordt gesteld. Geen ...

Lees meer

02.05.2018

Strafrechter kan in ongelijk gestelde burgerlijke partij die alleen koos voor hoger beroep rechtsplegingsvergoeding doen betalen

De strafrechter heeft sinds kort, op basis van artikel 162bis, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid om de beklaagde en de burgerlijkrechtelijke aansprakelijke een ...

Lees meer

30.04.2018

Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen

In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...

Lees meer

30.04.2018

Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau

Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...

Lees meer

27.04.2018

Procedure collectieve schuldenregeling lichtjes bijgestuurd (art. 19 Wet Ondernemingsrecht)

De wet tot hervorming van het ondernemingsrecht brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure van de collectieve schuldenregeling. Na de beschikking tot toelaatbaarheid tot de collectieve ...

Lees meer

27.04.2018

Hervorming van het ondernemingsrecht: wat wijzigt er en wat is nieuw?

De federale regering heeft het ondernemingsrecht hervormd. In dat kader werden verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van ...

Lees meer

26.04.2018

Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen

De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22