Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

07.12.2017

Remgeld bij tandartsbezoek stijgt

PatiŰnten betalen vanaf 1 januari 2018 meer voor een tandartsbezoek. Dat is zo afgesproken in het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2017-2018 en wordt nu in de regelgeving ...

Read more

07.12.2017

Herwaardering in uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 worden een paar uitkeringen in de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen geherwaardeerd. ...

Read more

07.12.2017

MiFID II-richtlijn gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht

De wet van 21 november 2017 zet de MiFID II-richtlijn gedeeltelijk om in Belgisch recht. Deze wet verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2017 en telt in totaal 262 artikels. De nieuwe ...

Read more

06.12.2017

Fremault mag label van 'kwaliteitsvolle studentenwoning' ontwerpen

Minister van Huisvesting CÚline Fremault krijgt van de Brusselse regering de opdracht om een label te ontwerpen voor de kwaliteitsvolle studentenwoningen, om een aanvraagformulier te maken waarmee ...

Read more

06.12.2017

Wetgever wijzigt regels over 'opeisbaarheid van de btw', 'met diensten gelijkgestelde handelingen', 'actieve veredeling bij invoer' en 'vrijstelling van btw voor levering van schepen'

De wet van 29 november 2017 wijzigt in het Btw-Wetboek de regels over de 'opeisbaarheid van de belasting', de 'met diensten gelijkgestelde handelingen', de 'regeling van actieve veredeling bij ...

Read more

06.12.2017

Tariferingsbureau wijzigt algemene voorwaarden natuurrampenverzekering

Als een verzekeraar de natuurrampenrisico's niet wil dekken volgens zijn eigen voorwaarden, kan de verzekerde gebruik maken van de verzekering natuurrampen van het tariferingsbureau natuurrampen. Het ...

Read more

05.12.2017

SZ-rechten blijven gevrijwaard binnen persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap

Het persoonlijk assistentiebudget werd op Vlaams niveau omgevormd naar een persoonsvolgende financiering. Nu wordt het RSZ-besluit retroactief afgestemd op deze nieuwe situatie om ervoor te zorgen ...

Read more

05.12.2017

Richtlijnen voor afgifte meertalige uittreksels burgerlijke stand

Binnen de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand is in 2014 een overeenkomst afgesloten over de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand. Ons ...

Read more

04.12.2017

Nog meer nieuwe standaardformulieren voor reprografievergoeding auteurs en uitgevers

Reprobel gebruikt sinds begin dit jaar nieuwe formulieren voor de aangifte van de reprografievergoeding van auteurs en uitgevers. Ze zijn afgestemd op de gewijzigde reprografiewetgeving die sinds 10 ...

Read more

01.12.2017

Ziekenfonds kan gemakkelijker onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen bij overlijden

Ziekenfondsen krijgen voortaan de kans om uitkeringen die door een overlijden ten onrechte zijn uitbetaald, gemakkelijker te recupereren. Onterecht betaald . Ziekenfondsen hadden het vaak moeilijk om ...

Read more

01.12.2017

Hogere inhaalpremie voor invalide werknemers wordt bevestigd

In uitvoering van het recente interprofessioneel akkoord (IPA 2017-2018) werd de inhaalpremie voor de invalide werknemer die al minstens twee jaar arbeidsongeschikt is, opgetrokken. Dat gebeurt in ...

Read more

01.12.2017

Consumenten beter beschermd bij pakketreizen

Reizigers die een pakketreis boeken zijn vanaf 1 juli 2018 beter beschermd. Ze kunnen hun pakketreis altijd opzeggen, zonder daarvoor een specifieke reden te moeten geven. In ruil daarvoor betalen ze ...

Read more

01.12.2017

Eenvoudiger grievenformulier voor hoger beroep in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, moet voortaan een nieuw 'grievenformulier' gebruiken. Dat is heel wat eenvoudiger dan het vorige. De voorbije maanden zorgde het oude formulier immers voor ...

Read more

30.11.2017

Reprobel vernieuwt gestandaardiseerde aangifte reprografievergoeding auteurs en uitgevers

Normaalgezien moeten bedrijven die een reprografievergoeding verschuldigd zijn, ieder jaar een aangifteformulier invullen en indienen bij Reprobel. PrivÚbedrijven met minder dan 50 werknemers kunnen ...

Read more

29.11.2017

Installateurs bewakingscamera's hebben vergunning nodig

Bedrijven die bewakingscamera's concipiŰren, installeren, onderhouden of herstellen moeten voortaan een speciale vergunning hebben. De minister van Binnenlandse Zaken levert die af. Een nieuw besluit ...

Read more

29.11.2017

Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor Ólle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Vanaf 29 november 2017 mogen verdachten tot 48 uur aangehouden blijven zonder tussenkomst van een rechter. Dat is dubbel zo lang als daarvoor. Volgens de wetgever is die extra tijd fundamenteel om ...

Read more

28.11.2017

Model van plaatsbeschrijving voor woningverhuur in Brussel

Op 6 november 2017 publiceerde de Brusselse regering een besluit met een 'standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde'. Of beter, dat was de bedoeling, want het model zelf ontbrak. ...

Read more

24.11.2017

Regels burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering private bewakingssector afgestemd op nieuwe basiswet

Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten zijn al jaar en dag verplicht om een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zodat lichamelijke letsels en schade aan ...

Read more

22.11.2017

EU verlengt 3 uitzonderingen op loodverbod voor auto's

Voertuigen en onderdelen van voertuigen die na 1 juli 2003 in de handel worden gebracht, mogen geen lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten. Maar voor sommige materialen en onderdelen ...

Read more

22.11.2017

Buitenlandse verblijfsvergoedingen: nieuwe landenlijst vanaf 22 november 2017

Minister Reynders heeft een nieuwe lijst met verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken vanaf 22 november 2017 ontvangen als ze op dienstreis naar het ...

Read more

21.11.2017

Cao met nieuwe lijst van ecocheque-producten algemeen verbindend verklaard

CAO nr. 98quinquies wordt algemeen verbindend verklaard. Met die cao heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) het stelsel van de ecocheques verbeterd en vereenvoudigd. Dat gebeurde via een grondige ...

Read more

21.11.2017

Vanaf 1 december nieuwe aanwijzingsborden voor private bewakingsactiviteiten

Vanaf 1 december 2017 moeten bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten nieuwe aanwijzingsborden gebruiken op de plaatsen waar ze goederen bewaken, evenementen, ...

Read more

21.11.2017

Geregistreerde kassa horeca: nieuwe circulaire met toepassingsmodaliteiten in werking op 1 december 2017

In het Belgisch Staatsblad van 21 november 2017 verscheen de langverwachte circulaire over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. De nieuwe circulaire ...

Read more

20.11.2017

Brussel verplicht gebruik e-Procurement bij publieke overheidsopdrachten

Vanaf 1 december 2017 zijn de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen van eerste en tweede categorie verplicht om bij het plaatsen, beheren en opvolgen van overheidsopdrachten ...

Read more

16.11.2017

Europese blauwe kaart en pak andere verblijftitels voor derdelanders duurder vanaf 2018

Derdelanders die met spoed een Europese blauwe kaart (de verblijfstitel voor hooggeschoolde werknemers) willen ophalen bij de gemeente, zullen vanaf 2018 iets meer moeten betalen. De prijs stijgt ...

Read more

13.11.2017

Niet alle sociale huurders moeten Nederlands kennen

Sinds 1 november moeten alle nieuwe sociale huurders over een basiskennis Nederlands beschikken. Bereid zijn om Nederlands te leren, is niet meer genoeg. De Vlaamse regering had echter voorzien dat ...

Read more

10.11.2017

Bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten: wijziging berekeningsregels vanaf aj. 2018 (art. 10-11, DFB I)

De Regering past vanaf het aanslagjaar 2018 de berekening aan van de bijkomende vermindering voor belastingplichtigen van wie het inkomen uitsluitend uit pensioenen of vervangingsinkomsten bestaat, ...

Read more

10.11.2017

Fiscale vrijstelling voor gewestelijke compensatievergoeding aan ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken (art. 6-9, DFB I)

De inkomenscompensatievergoedingen die de gewesten toekennen aan ondernemingen of zelfstandigen die te maken krijgen met hinder door openbare werken in hun straat ('op het openbaar domein'), worden ...

Read more

06.11.2017

Al 19 erkende onroerenderfgoedgemeenten

Met Brecht en Zonnebeke erbij zijn er nu 19 erkende onroerenderfgoedgemeenten in het Vlaamse gewest. Daarnaast maken ook nog eens 175 steden en gemeenten deel uit van een intergemeentelijke ...

Read more

06.11.2017

Misbruik van beroepsprocedures in asielwetgeving harder aangepakt

Misbruik van de beroepsprocedures in de asielwetgeving; het blijft een groot probleem. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) ontvangt nog ieder jaar een pak 'kennelijk onrechtmatige beroepen'. ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22