Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

07.07.2017

Soepel regime bij overdracht van appartementen op risicogrond uitgebreid (art. 65 en 68 DB Omgeving)

Een gebouw op een risicogrond kan maar verkocht worden als er eerst een oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Dat is niet zo bij de verkoop van een appartement in een appartementsgebouw op ...

Lees meer

07.07.2017

Geen eindafwerking onder dwang meer bij ontginning (art. 45-47 DB Omgeving)

Ondernemingen uit de ontginningssector moeten geen financiële zekerheid meer stellen die ervoor moet zorgen dat zij hun verplichting tot eindafwerking van de ontgonnen sites nakomen. Dat geeft de ...

Lees meer

07.07.2017

Natuurverenigingen krijgen minder mogelijkheden om te ontbossen (art. 36 DB Omgeving)

In principe is voor het rooien van bomen een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar het bosdecreet laat toe dat er in natuurreservaten ontbost wordt na een eenvoudige melding als de ontbossing ...

Lees meer

05.07.2017

Elektronische procedure voor tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out

In het Werkloosheidsbesluit worden procedureregels ingevoegd in verband met tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out. De werkgever moet de tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of ...

Lees meer

05.07.2017

Stelsel van loopbaansparen nog even uitgesteld

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft het mogelijk gemaakt dat een werknemer via het stelsel van loopbaansparen 'tijd spaart' om later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als ...

Lees meer

04.07.2017

Nieuw aanvraagformulier voor omgevingsvergunning

Minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft het model van 'Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit' ...

Lees meer

04.07.2017

Adoptie-uitkeringen: zelfstandigen worden niet meer gediscrimineerd

De wetgever maakt een einde aan de discriminatie die bestond bij zelfstandigen die aanspraak wilden maken op adoptie-uitkeringen. De termijn waarin ze hun aanvraag bij het ziekenfonds moeten ...

Lees meer

04.07.2017

Compendium op de bodembescherming compleet gereviseerd

Op 1 september 2017 treedt een compleet nieuwe versie van het 'Compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC)' in werking. De verwachte versie 1.4 is dus ...

Lees meer

04.07.2017

Groene verkeersbelasting voor lichte vrachtwagens en oldtimers vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 betalen lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3.500 kg die geen leasing zijn, groene jaarlijkse verkeersbelasting. Het basistarief bedraagt ...

Lees meer

03.07.2017

Vereisten voor de controle van de waterkwaliteit in de voedingsindustrie bijgewerkt

Fabrikanten van voedingsmiddelen moeten strikte regels volgen wat de controle betreft van het water dat ze gebruiken. De regering actualiseert deze regels nu zodat ze rekening houden met de ...

Lees meer

30.06.2017

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelentiteiten over de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Op 27 maart 2017 hebben de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap een ...

Lees meer

30.06.2017

Thematische verloven: hogere uitkeringen voor alleenstaanden

De alleenstaande werknemers met één of meer kinderen ten laste die hun loopbaan verminderen of onderbreken in het kader van een thematisch verlof ontvangen sinds 1 juni 2017 een hogere uitkering. Het ...

Lees meer

30.06.2017

Politie mag wanbetalers penale verkeersboetes opsporen via ANPR-camera's

De politie mag voortaan ANPR-camera's en nummerplaatscanners inzetten om wanbetalers van penale verkeersboetes op te sporen. Ze krijgt daarmee dezelfde bevoegdheid als de mobiele brigades van Douane ...

Lees meer

29.06.2017

E-sigaret: model voor kennisgeving gepubliceerd

De regulering van de elektronische sigaret omvat onder andere een notificatieverplichting bij het Directoraat-generaal van de FOD Volksgezondheid. Het model voor de indiening van de informatie is ...

Lees meer

29.06.2017

Vlaanderen hervormt rijopleiding: vanaf oktober minstens 9 maanden oefenen en 3 uur verplichte vorming voor begeleiders

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 ...

Lees meer

27.06.2017

België implementeert Europese regels over collectief beheer van auteursrechten

Een wet van 8 juni 2017 zet richtlijn 2014/26 om naar Belgisch recht. Die tekst bevat Europese regels voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en voor de multiterritoriale ...

Lees meer

23.06.2017

Structurele verhoging oudere pensioenen deels uitgesteld

Oudere pensioenen in de regeling voor werknemers en zelfstandigen worden op een structurele manier aangepast aan het welvaartspeil via een jaarlijkse welvaartsbonus. Die bonus zorgt ervoor dat ...

Lees meer

23.06.2017

Eenvormige plaatsingsregels voor overheidsopdrachten in speciale sectoren

Vanaf 30 juni 2017 gelden er nieuwe plaatsingsregels voor overheidsopdrachten in de speciale sectoren water, energie, vervoer en post. Op enkele uitzonderingen na is er nog maar één stelsel van ...

Lees meer

22.06.2017

Ziekte en invaliditeit: gelijkstellingen worden uitgebreid

Binnen het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen onderscheidt men de categorie van de werknemers zonder persoon ten laste aan wie een hogere uitkering kan worden toegekend wegens verlies ...

Lees meer

21.06.2017

Vliegen boven België: meer buitenlandse toestellen vrijgesteld van toelatingsplicht

Vanaf 1 juli 2017 mogen een pak meer luchtvaartuigen boven België vliegen zonder daar een specifieke toelating voor te hebben gekregen van ons land. De federale regering implementeert immers een ...

Lees meer

20.06.2017

Handelaars krijgen 2.000 euro hinderpremie bij wegenwerken vanaf 1 juli 2017

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie vereenvoudigd voor detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door openbare wegenwerken in hun straat. Ze kent de nieuwe hinderpremie toe vanaf 1 juli ...

Lees meer

20.06.2017

Vlaanderen versoepelt vereisten voor jaarrekening rechtspersonen

Voor sommige Vlaamse rechtspersonen gelden er voortaan iets soepelere vereisten voor het indienen van de jaarrekening. Vanaf nu moeten alleen nog de rechtspersonen die volgens het Europees systeem ...

Lees meer

04.05.2016

GDPR verplicht bepaalde ondernemingen tot het aanstellen van een DPO (data protection officer)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR verplicht bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers tot het aanstellen van een data protection officer of D...

Lees meer

04.05.2016

Administratieve geldboetes in de GDPR

Artikel 83, 4-6, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR somt de verschillende inbreuken op die door de toezichthoudende autoriteit bestraft kunnen worden met een administratieve ...

Lees meer

04.05.2016

Wat is een geldige toestemming volgens de GDPR?

De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]