Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

13.12.2018

Aangifte van verlies of diefstal vreemdelingenkaart alleen nog bij politie

Vanaf 23 december mag diefstal, verlies of vernieling van een vreemdelingenkaart alleen nog bij de politie worden aangegeven. Nu kunnen vreemdelingen hiervoor nog terecht bij de gemeente of, buiten ...

Read more

13.12.2018

Toegang tot Rijksregister anders geregeld, ook voor politiediensten

Het Rijksregister wordt grondig hervormd. Aanpassingen om rekening te houden met de vereisten uit de GDPR-verordening, maar tegelijk ook nieuwigheden om in te spelen op de noden van zowel burgers als ...

Read more

13.12.2018

Wetgeving klaar voor uitrol e-ID met vingerafdruk

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil in 2019 starten met de uitrol van biometrische identiteitskaarten. En voorlopig blijft die timing haalbaar. De wet die de noodzakelijke wettelijke basis ...

Read more

12.12.2018

Basisbankdienst kost in 2019 maximum 16,20 euro

Banken moeten een basisbankdienst aanbieden. Een soort van gegarandeerde dienstverlening tegen een maximumprijs van 12 euro (basisbedrag) per jaar. Vanaf 1 januari 2019 wordt dat maximum 16,20 euro, ...

Read more

12.12.2018

Geen auteursrechten op boeken voor mensen met leesbeperking

Voor mensen met een leeshandicap is het moeilijk om gewone boeken, kranten, tijdschriften of andere gedrukte werken te lezen. Om die ook voor hen toegankelijk te maken, laat de wetgever nu toe dat er ...

Read more

07.12.2018

Vlaanderen heeft vanaf 1 januari eigen Vlaams woninghuurdecreet

Het 'Vlaams woninghuurdecreet' brengt alle federale regels samen die te maken hebben met private huur, stemt die regels af op de eisen uit de Vlaamse Wooncode op het vlak van woonkwaliteit, ...

Read more

04.12.2018

Oldtimers voortaan ook in Brussels gewest naar periodieke keuring

Een half jaar na Vlaanderen, stuurt ook het Brussels gewest oldtimers naar de periodieke keuring. Voor oldtimers van 25 tot 30 jaar geldt de normale periodiciteit (bv. jaarlijks voor personenwagens). ...

Read more

03.12.2018

CAO nr. 90/3 maakt elektronische loonbonus (e-bonus) mogelijk

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 90 (en de bijhorende bijlagen) aangepast om de invoering van de e-bonus (loonbonus, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) mogelijk te maken. ...

Read more

30.11.2018

Grondwettelijk Hof geeft milieuverenigingen inzagerecht in documenten van Delcredere

Delcredere - zoals de Nationale Delcrederedienst nu heet - is nog altijd een instelling van publiek recht en dus zijn Delcredere-documenten onderworpen aan de regels op de openbaarheid van bestuur. ...

Read more

30.11.2018

Na de verkiezingen: Vlaams draaiboek voor installatie van nieuwe lokale besturen

Een maand na de verkiezingen wordt volop gewerkt aan de installatie van de nieuwe lokale besturen. Een hele opdracht die deze keer nog extra wordt bemoeilijkt door het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur. ...

Read more

29.11.2018

Mobiliteitsvergoeding: sociale zekerheid afgestemd op fiscale regeling

De mobiliteitsvergoeding geeft werknemers sinds begin dit jaar de kans om hun bedrijfswagen, die ze ook voor privťverplaatsingen mogen gebruiken, in te ruilen ('cash for car', budgetneutraal) voor ...

Read more

28.11.2018

Beperking beroepsaansprakelijkheid advocaten verstrengd

Advocaten kunnen hun beroepsaansprakelijkheid beperken. Maar daaraan zijn grenzen. Ze kunnen niet lager gaan dan de basisdekking van de polis beroepsaansprakelijkheid van de Orde van de Vlaamse ...

Read more

28.11.2018

To do in december: subsidie aanvragen voor bouw van kleine windturbine

De Vlaamse overheid wil kmo's, landbouwbedrijven en ziekenhuizen helpen bij het bouwen van kleine windmolens, zodat ze zelf de groene stroom kunnen produceren die nodig is voor hun activiteiten. De ...

Read more

27.11.2018

Vlaamse regelgeving klaar voor trambussen

De Lijn wil vanaf 2019 zogenaamde 'trambussen' inzetten in Vlaanderen. Deze extra lange voertuigen rijden niet op rails, maar combineren wel de efficiŽntie van een tram met de wendbaarheid van een ...

Read more

27.11.2018

Twee nieuwe platformen erkend als 'elektronisch platform van deeleconomie'

Twee nieuwe platformen zijn bij KB erkend als 'elektronisch platform van deeleconomie'. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. Daarmee zijn er nu in totaal 48 ...

Read more

27.11.2018

Nu ook retributies voor beheer dossier gerechtelijke reorganisatie en beheer minnelijk akkoord via 'Centraal Register Solvabiliteit'

Wie een faillissementsdossier wil beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit' betaalt daar in de meeste gevallen een retributie voor. Maar ook voor het beheer van dossiers van gerechtelijke ...

Read more

26.11.2018

Gevaarlijke goederen: nieuwe ADR-, ADN- en RID-overeenkomsten gelden vanaf 1 januari

De Europese Unie heeft haar deel van het werk gedaan. Met een richtlijn 2018/1846 neemt zij de wijzigingen aan de bijlagen bij de 3 internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke ...

Read more

23.11.2018

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

Jaar na jaar blijft het aantal parentale ontvoeringen stijgen. De wetgever komt daarom met extra maatregelen. Binnenkort zal de ouder die het ouderlijke gezag uitoefent - bij vrees voor ontvoering ...

Read more

22.11.2018

Vlaanderen heeft eigen regels voor sanctie bij bijzonder outplacement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Onder andere voor het opleggen van sancties aan werkgevers bij de bijzondere ...

Read more

22.11.2018

Natuur: Brussel legt basis voor eigen biologische waarderingskaart en toetsingsschema

Biologische waarderingskaart. Leefmilieu Brussel kreeg van het parlement de opdracht om een eigen Brusselse biologische waarderingskaart (BWK) op te stellen, met een overzicht van de biologisch meest ...

Read more

21.11.2018

Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de 'Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke ...

Read more

20.11.2018

Wanneer is uw patiŽnt palliatief ?

PatiŽnten in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte hebben recht op palliatieve zorg. Ongeacht hun concrete levensverwachting. Palliatieve zorg ...

Read more

16.11.2018

Ongehoorzame artsen harder aangepakt (art. 2-8 Gezondheidswet)

De sancties tegen artsen die zich niet aan de regels houden, worden uitgebreid. Voortaan worden artsen die tijdens een beroepsverbod terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen voorschrijven ook ...

Read more

16.11.2018

Therapeutische exceptie op inzagerecht patiŽntendossier in overeenstemming met AVG (art. 69 Gezondheidswet)

Wanneer inzage in het patiŽntendossier een ernstig nadeel kan inhouden voor de gezondheid van de patiŽnt, kan de arts de zgn. therapeutische exceptie inroepen. Wat betekent dat de patiŽnt die ...

Read more

16.11.2018

Sociaal statuut zorgverleners geharmoniseerd (art. 27-29 Gezondheidswet)

Er komen algemene wettelijke regels voor het zgn. sociaal statuut van alle zorgverleners, ongeacht tot welke specifieke categorie ze behoren. Of een categorie van zorgverleners recht heeft op een ...

Read more

16.11.2018

Wettelijke basis voor terugbetaling psychologische zorg (art. 34 Gezondheidswet)

De wetgever voorziet in een wettelijke basis voor de terugbetaling van psychologische zorg. Het verstrekken van psychologisch zorg wordt toegevoegd aan de lijst met terugbetaalde geneeskundige ...

Read more

13.11.2018

Vlaamse sociale toeslag voor gezinnen met een laag inkomen

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslag overgeheveld. Vlaanderen koos voor een geÔntegreerd gezinsbeleid. Het geheel wordt ingebed in een nieuw ...

Read more

13.11.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt terugwerkende kracht van wet met algemene machtigingsvrijstelling voor verwerking persoonsgegevens door politie

De terugwerkende kracht van de wet van 14 juni 2017 - dat is de wet die ervoor zorgt dat politiediensten, bij de uitvoering van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, geen ...

Read more

13.11.2018

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaamse Gewest is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV). Dit stelsel wordt omgevormd tot het 'Vlaams opleidingsverlof'. Het Vlaams opleidingsverlof ...

Read more

12.11.2018

Bijkluswet nu al bijgestuurd

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor ...

Read more

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22