Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

12.11.2018

Meldplicht voor voorontwerp van ruimtelijk beleidsplan

Deputaties en gemeenten zullen de voorlopige vaststelling van een ruimtelijk beleidsplan officieel moeten melden. De meldplicht wordt via een diversebepalingenbesluit van 28 september 2018 ...

Lees meer

12.11.2018

Van wonen, naar wonen mÚt kantoor of zaak. Vergunningsplicht of niet?

Als u de bestemming van een gebouw of constructie wil wijzigen - ook al is dat maar gedeeltelijk -, hebt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Maar als het gebouw ...

Lees meer

12.11.2018

Geen stedenbouwkundige omgevingsvergunning meer nodig

De lijst met stedenbouwkundige handelingen die uitgevoerd kunnen worden zonder dat u eerst een omgevingsvergunning moet aanvragen, wordt een beetje langer. In een diversebepalingendecreet versoepelt ...

Lees meer

12.11.2018

Ook erfgoedpremies voor verenigingen van mede-eigenaars

Verenigingen van mede-eigenaars hebben - net als fysieke personen - recht op een onbegrensde erfgoedpremie als de verenigingsleden hun domicilie vestigen in het beschermde pand of beschermd landschap ...

Lees meer

12.11.2018

Europa legt regels vast voor de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

Een nieuwe Europese richtlijn legt minimumvoorschriften vast voor de definitie van 'strafbare feiten' (delicten) en 'sancties' op het vlak van het witwassen van geld. De lidstaten moeten uiterlijk op ...

Lees meer

07.11.2018

Onbelast bijverdienen: model van overeenkomst voor verenigingswerk gepubliceerd

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor ...

Lees meer

07.11.2018

Onbelast bijverdienen: hoe moet je klussen aangeven?

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor ...

Lees meer

07.11.2018

Lokale toezichthouder mag vanaf nu dwangsom opleggen bij milieumisdrijf

Vanaf 17 november 2018 mogen ook de gemeentelijke en intergemeentelijke toezichthouders en de toezichthouders van de politiezones een dwangsom opleggen wanneer zij een milieu-inbreuk of ...

Lees meer

05.11.2018

Vlaanderen wil Rijksregisternummer eigenaar op identificatiecertificaat hond

Vanaf 1 januari 2019 moeten Vlaamse dierenartsen het Rijksregisternummer van de verantwoordelijke vermelden op het identificatiecertificaat van een hond. Nu is het erkenningsnummer vereist, maar dat ...

Lees meer

05.11.2018

Collectieve beleggingsinstellingen krijgen extra mogelijkheden om hun liquiditeitsrisico te beheren

Belgische openbare (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming - hierna gezamenlijk 'ICB's' genoemd - krijgen bijkomende instrumenten die ...

Lees meer

31.10.2018

Nieuwe deontologie voor vastgoedmakelaars geldt vanaf 30 december

Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de ...

Lees meer

31.10.2018

Reclame voor online gokken aan banden gelegd

Om gokverslaving zo veel mogelijk tegen te gaan, komen er strikte reclameregels voor online gokken. En ook de online spelen zelf moeten zodanig aangeboden worden dat spelers tegen zichzelf beschermd ...

Lees meer

31.10.2018

Burgemeester kan zich vaker verzetten tegen kansspelinrichting klasse III

Kansspelinrichtingen klasse III zijn inrichtingen waar ter plaatse te consumeren drank wordt verkocht en waar een beperkt aantal kansspelen wordt geŰxploiteerd. Wie een vergunning wil voor dit soort ...

Lees meer

29.10.2018

Milieueffectenbeoordeling voor activiteiten op zee

Voor de exploratie (verkenning) en exploitatie (eigenlijk winning) van mineralen en andere niet-levende rijkdommen op de bodem van de zee, is een federale vergunning nodig. Zo'n vergunning of ...

Lees meer

29.10.2018

Abortus niet meer in Strafwetboek

Abortus is uit het Strafwetboek gehaald. Het wordt dus niet langer beschouwd als een misdrijf 'tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid'. Het feit dat abortus niet meer in het ...

Lees meer

29.10.2018

Outplacement: striktere invulling niet-beschikbaarheid vanaf 1 december

Voor ontslagen vanaf 1 december 2018 krijgt de notie 'werknemer die niet beschikbaar op de arbeidsmarkt moet blijven' in de context van outplacement een striktere invulling, waardoor meer werknemers ...

Lees meer

26.10.2018

Welzijnscodex: meer uitgebreide regels voor buitengewone leden van hoge raad voor preventie

De Codex over het welzijn op het werk omschrijft in titel 9 van boek II de opdrachten en de samenstelling van de Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk, en de benoeming van haar leden. ...

Lees meer

26.10.2018

Mandaataangifte ook verplicht voor overheidsbestuurders en kabinetsmedewerkers

De verplichte mandaataangifte wordt uitgebreid. Tot onder meer overheidsbestuurders en kabinetsmedewerkers. Voortaan moet de aangifte ook de bezoldiging vermelden, ofwel nominaal ofwel enkel de ...

Lees meer

25.10.2018

Grondwettelijk Hof bekijkt oudere overeenkomsten over opzeggingstermijnen

Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest na een prejudiciŰle vraag gebogen over de grondwettigheid van artikel 68 van de wet op het eenheidsstatuut. Het gaat om de 'interpretatie' dat voor ...

Lees meer

25.10.2018

Snelvergunningsprocedure tegen energietekort geldt vanaf 22 oktober

Eerder deze maand duwden de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet met afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in sneltempo door het Vlaams Parlement. Op een week tijd werd ...

Lees meer

25.10.2018

Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen een verhuurder en huurder er gezamenlijk voor kiezen om een overeenkomst inzake verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen aan btw te onderwerpen. Vanaf dan ...

Lees meer

24.10.2018

Rapportage over broeikasgassen kan beter

De Dienst Klimaatverandering werd eind 2016 al aangewezen als het federale orgaan dat rapporteert over de federale acties tegen de uitstoot van broeikasgassen en gefluoreerde broeikasgassen. Zo'n ...

Lees meer

24.10.2018

Hernummeringen binnen codex deontologie advocaten

De nummering binnen de codex deontologie voor advocaten wordt lichtjes aangepast. De aanpassingen gebeuren in deel V over de organisatie van het kantoor. Meer bepaald in het hoofdstuk over de ...

Lees meer

23.10.2018

?Een dier is geen speelgoed?: Brussel verbiedt reclame voor kat en hond

Het Brussels gewest legt de publiciteit voor huisdieren aan banden. En ßls publiciteit nog toegelaten is, moet op de advertentie een duidelijke waarschuwing staan dat het dier een levend wezen is met ...

Lees meer

19.10.2018

Grondwettelijk Hof schrapt lawaaierige nevenactiviteiten in ontginningsgebieden

De Codextrein van 8 december 2017 heeft het mogelijk gemaakt om in de ontginningsgebieden uit de gewestplannen en in de gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de ruimtelijke ...

Lees meer

19.10.2018

Omgevingsvergunningsaanvraag wijzigt

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft nieuwe formulieren gepubliceerd voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde ...

Lees meer

18.10.2018

Aanvraagformulier en procedure voor verplichte registratie van 'dienstenverleners aan vennootschappen'

'Dienstenverleners aan vennootschappen' zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich te registreren bij de FOD Economie. In het KB van 11 oktober 2018 staat nu de procedure die deze ...

Lees meer

17.10.2018

Wanneer ben je een juridisch deskundige ?

Vlaanderen legt in een nieuwe beroepskwalificatie vast wat je moet kennen en kunnen om als juridisch deskundige aan de slag te gaan. Volgens de nieuwe beroepskwalificatie ondersteunt, adviseert en ...

Lees meer

16.10.2018

e-Box wordt back up voor e-Deposit

Er komen enkele verfijningen aan de elektronische communicatienetwerken binnen Justitie. Het e-Deposit systeem van Justitie dient vanaf nu niet alleen voor de neerlegging van conclusies, memories en ...

Lees meer

16.10.2018

Advocaten hebben enkel via DPA systeem toegang tot e-Box en e-Deposit

Advocaten kunnen enkel nog via het DPA systeem toegang krijgen tot de e-Box en e-Deposit systemen van Justitie. En niet meer via de elektronische identiteitskaart. Door de toegang uitsluitend te ...

Lees meer

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22