Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

09.08.2018

Kentekenplaathouder die GAS-boete krijgt kan onschuld bewijzen

GAS-boetes voor verkeersovertredingen altijd ten laste leggen van de houder van de kentekenplaat, zelfs als die kan aantonen niet de effectieve bestuurder te zijn geweest op het moment van de feiten, ...

Lees meer

07.08.2018

FSMA actualiseert oud CBFA-reglement over voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme

Een nieuw reglement van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vervangt en heft het oude reglement op ...

Lees meer

07.08.2018

Wet over burgerinfiltratie treedt op 17 augustus in werking

De wet die burgerinfiltratie invoert als vierde bijzondere opsporingsmethode treedt in werking op 17 augustus 2018. De tekst maakt het mogelijk dat burgers, al dan niet onder een fictieve identiteit ...

Lees meer

06.08.2018

Brussel betaalt bodemonderzoeken volledig terug

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt vanaf nu alle kosten ten laste van een bodemonderzoek bij weesverontreiniging. Bovendien gaan de premies voor de behandeling van de verontreiniging naar ...

Lees meer

06.08.2018

Brussel publiceert 6 'indicatieve' modellen van huurovereenkomst

Sinds 1 januari 2018 heeft het Brussels gewest eigen regels voor het verhuren van woningen. Die regels werden opgenomen in een nieuwe titel XI van de Brusselse Huisvestingscode en zijn ook van ...

Lees meer

02.08.2018

Integratietegemoetkoming aan personen met een handicap hoger vanaf 1 juli 2018

De integratietegemoetkoming waarop personen met een handicap met een verminderde zelfredzaamheid recht hebben wordt vanaf 1 juli 2018 opgetrokken. De verhoging is eenvormig van toepassing op de vijf ...

Lees meer

02.08.2018

Personeelslid van andere geslacht mag aanwezig zijn bij fouille van vreemdeling in gesloten centrum

Vreemdelingen die worden vastgehouden in een gesloten centrum of INAD-centrum mogen voortaan gefouilleerd worden in het bijzijn van een personeelslid van het andere geslacht. Die persoon zal evenwel ...

Lees meer

02.08.2018

Gesloten asielcentra mogen voortaan varkensvlees serveren? dat en andere wijzigingen aan het werkingsregime

Gesloten asielcentra mogen voortaan varkensvlees serveren. De federale regering heeft de regel die dat verbiedt geschrapt uit het KB van 2002 met het werkingsregime voor de centra. Een algemeen ...

Lees meer

30.07.2018

Betalingsdiensten: Wetboek van economisch recht op richtlijn PSD II afgestemd

Een nieuwe wet van 19 juli 2018 wijzigt het Wetboek van economisch recht (WER) en voert in verschillende boeken ervan bepalingen in inzake betalingsdiensten. Deze wet zet in het bijzonder een deel ...

Lees meer

27.07.2018

PreferentiŽle toewijzing gezinswoning, huisraad en beroepsgoederen aangepast

De regels rond de preferentiŽle toewijzing van de gezinswoning, het huisraad en de beroepsgoederen bij overlijden of scheiding worden aangepast. Belangrijke wijziging is dat preferentiŽle toewijzing ...

Lees meer

27.07.2018

Nieuw erfrecht verfijnd en verduidelijkt

De wet van 22 juli 2018 past in hoofdzaak het huwelijksvermogensrecht aan. Maar ze voert ook enkele wijzigingen door in de wet van 31 juli 2017. Die wet van 2017 - die in werking treedt op 1 ...

Lees meer

27.07.2018

Automatisch verval van schenkingen bij echtscheiding geschrapt

Tot nu verliezen de echtgenoten bij een echtscheiding automatisch alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend. Tenzij ze iets anders ...

Lees meer

27.07.2018

Scheiding van goederen beter omkaderd

Wie kiest om te huwen met scheiding van goederen kan voortaan rekenen op een betere wettelijke omkadering. En er komt meer rechtszekerheid voor de bedingen waarmee echtgenoten hun stelsel van ...

Lees meer

27.07.2018

Erfrecht langstlevende echtgenoot herbekeken

De nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht wijzigt ook de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht. Op drie punten. Erfrecht bloedverwanten vierde orde afgeschaft . De bloedverwanten ...

Lees meer

27.07.2018

Nieuwe helingsregels in erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Zowel in het erfrecht als in het huwelijksvermogensrecht kan er sprake zijn van heling. De definitie daarvan wordt nu verruimd. De helingsregels zijn voortaan ook toepasselijk wanneer men gehuwd is ...

Lees meer

26.07.2018

Sociale partners bestrijden oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

De CAO nr. 108 over tijdelijke arbeid en uitzendarbeid omlijst het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben dat gebruik ...

Lees meer

26.07.2018

Onbelast bijverdienen: wet verschenen op 26 juli

De wet die het onbelast bijverdienen mogelijk maakt, is op 26 juli 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Wie op die manier in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.130 euro per ...

Lees meer

26.07.2018

Sociaal en arbeidsinspecteurs mogen Centraal Strafregister inkijken

De algemene directies Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) en Collectieve Arbeidsbetrekkingen (COA) en de Directie van de administratieve geldboeten van de ...

Lees meer

24.07.2018

Nieuwe onverenigbaarheden met mandaat burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters in Brussel

In Brussel mogen burgemeesters en schepenen geen leidende functie uitoefenen in een bestuur, in een Brusselse instelling van openbaar nut (ION) of in een intercommunale waarvan de gemeente in kwestie ...

Lees meer

20.07.2018

Prospectusverordening vindt toepassing in BelgiŽ

Een nieuwe wet van 11 juli 2018 'op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt' verscheen in ...

Lees meer

20.07.2018

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen hervormd

De wetgever maakt een einde aan de complexe regels ronde de (de)cumul van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon met die van de natuurlijke persoon voor dezelfde feiten. ...

Lees meer

20.07.2018

Alle publiekrechtelijke rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk

Geen enkele publiekrechtelijke rechtspersoon geniet nog strafrechtelijke immuniteit. Wat betekent dat bv. voortaan ook de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de gemeenten en de provincies ...

Lees meer

19.07.2018

Nieuw administratief en geldelijk statuut voor operationeel personeel Civiele Bescherming

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de hernieuwing van de civiele veiligheid in ons land. Belangrijk onderdeel daarvan is de hervorming van de Civiele Bescherming. De heroriŽntatie van de ...

Lees meer

19.07.2018

Nu ook administratieve procedure voor nietigverklaring merk

Het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom - dat instaat voor de registratie van merken, tekeningen en modellen - kan nu ook zelf een merk nietig of vervallen verklaren. Die nieuwe ...

Lees meer

19.07.2018

Instituut voor octrooigemachtigden komt eraan

De regels rond het beroep van octrooigemachtigde verbeteren. Tot nu is dit beroep in ons land maar deels gereglementeerd waardoor het Belgisch octrooisysteem minder aantrekkelijk is dan in onze ...

Lees meer

18.07.2018

Nieuwe detentievorm: plaatsing in transitiehuis (art. 68-79 Verzamelwet Strafzaken)

De wetgever creŽert een nieuwe detentievorm: de plaatsing in een transitiehuis. Een aantal gedetineerden kan naar het einde van hun detentie toe terecht in een transitiehuis. Transitiehuizen zijn ...

Lees meer

18.07.2018

Uitleg bij nieuwe voornaamsveranderingsprocedure

Minister van Justitie Geens licht de nieuwe voornaamsveranderingsprocedure toe. Zij geldt sinds 1 augustus 2018. Vanaf dan zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd voor de ...

Lees meer

18.07.2018

Bevel tot aanhouding verruimd (art. 12 Verzamelwet Strafzaken)

Wanneer een verdachte niet persoonlijk kan verschijnen omdat hij vastzit in het buitenland maar wel zelf gevraagd heeft om persoonlijk aanwezig te zijn, kan de rechtbank of het hof voortaan een bevel ...

Lees meer

16.07.2018

Verdelingsregels Reprobel goedgekeurd

De beheersvennootschap Reprobel int verschillende rechten. Onder meer de reprografievergoeding voor auteurs, de wettelijke uitgeversvergoeding voor uitgevers en de vergoeding voor gebruik van werken, ...

Lees meer

16.07.2018

Personen in beperkte detentie behouden hun recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De beslissing van de regering om personen die zich in beperkte detentie bevinden, net zoals personen die een uitgaansvergunning kregen of penitentiair verlof genieten, van hun recht op een ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22