Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

15.05.2019

Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:Boek 1. ...

Read more

15.05.2019

Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te ...

Read more

13.05.2019

Basisregistratie bij schuldbemiddeling beschrijft ook tendensen

OCMW's en CAW's die erkend zijn als instelling voor schuldbemiddeling bezorgen elk jaar een verslag aan de Vlaamse administratie. In dat jaarverslag staan twee zaken: gegevens over de medewerkers en ...

Read more

08.05.2019

Zelfstandige vaders en meeouders krijgen vaderschapsverlof en geboorteverlof

Zelfstandige vaders en meeouders die bij de geboorte van een kind tijdelijk stoppen met werken, krijgen voortaan een uitkering: een vaderschapsuitkering voor de vader, een geboorte-uitkering voor de ...

Read more

08.05.2019

Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering ?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking ...

Read more

07.05.2019

Nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht werkt door in Vlaamse fiscaliteit

Belgisch Staatsblad. - De wijzigingen die eind december werden doorgevoerd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) met het oog op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zijn op 1 mei 2017 in werking ...

Read more

06.05.2019

'Papieren graag': Douaneambtenaren mogen identiteit controleren (art. 33 DB Fiscaal)

Belgisch Staatsblad. - De ambtenaren van Douane en Accijnzen mogen vanaf nu de identiteitspapieren opvragen van de personen waarvan zij vermoeden - of waarvan zij zeker weten - dat die betrokken zijn ...

Read more

06.05.2019

Hypotheek: Fiscus en notaris sturen post naar werkelijk adres schuldeiser (art. 46-51 DB Fiscaal)

Belgisch Staatsblad. - Betekeningen en kennisgevingen die verband houden met een hypotheek mogen vanaf nu rechtstreeks naar het werkelijke adres van de schuldeiser-inschrijver gestuurd worden. Tot nu ...

Read more

02.05.2019

Verplicht integraal voorlezen van vonnis uit Grondwet gehaald

De Grondwet verplicht de magistraten niet langer om hun vonnissen integraal voor te lezen in de rechtszaal. Voor zowel de rechtzoekenden als het publiek is het integraal voorlezen van vonnissen ...

Read more

30.04.2019

Nieuw 'Fiscaal Invorderingswetboek' in het Staatsblad

De 'wet van 13 april 2019' voert een nieuw wetboek in: het 'Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen', ook 'Invorderingswetboek' genoemd. Deze ...

Read more

30.04.2019

Uitvoerings-KB voor 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' op het nippertje in het Staatsblad

De dag vˇˇr dat het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking treedt, heeft de wetgever het KB gepubliceerd dat dit wetboek uitvoert. Het nieuwe WVV treedt op 1 mei 2019 ...

Read more

30.04.2019

Naar kortere opzegtermijn bij verzekeringen

De opzegtermijn bij verzekeringen kan binnenkort verkorten. De wetgever geeft de Koning alvast de machtiging om dat te doen. Of het ook in de praktijk zover komt, is nog niet zeker, maar de eerste ...

Read more

29.04.2019

Notaris krijgt informatieplicht bij vanaf 1 januari 2021

Belgisch Staatsblad. - Het 'wijzigingsdecreet woningkwaliteit van 29 maart 2019' voert heel wat wijzigingen door in de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Maar 2 daarvan zijn zeker van ...

Read more

26.04.2019

6% of 0% btw op elektronische publicaties sinds 1 april 2019

Sinds 1 april 2019 geldt het verlaagd btw-tarief van 6%, dat onder meer al geldt voor 'gedrukte' boeken en andere publicaties op fysieke drager, ook voor boeken en publicaties die 'langs ...

Read more

26.04.2019

Nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht start op 1 september

Op 1 september 2019, bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar, wordt het nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht van kracht. Een delinquentierecht dat inzet op herstel Ún op de verantwoordelijkheid ...

Read more

26.04.2019

Individueel detentieplan voor iedere veroordeelde gedetineerde

Vanaf 29 april 2019 moeten gevangenissen voor iedere veroordeelde gedetineerde een individueel detentieplan opmaken, tenzij de gedetineerde uitdrukkelijk aangeeft dat hij geen plan wil. De federale ...

Read more

25.04.2019

Aanvullend pensioen voor contractuelen bij Vlaamse overheid

De contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid hebben recht op een aanvullend pensioen. Dit aanvullend pensioen wordt beschouwd als een bijzondere arbeidsvoorwaarde en wordt ...

Read more

25.04.2019

Hof van Justitie beslist zelf of het hogere voorziening toelaat

Om te vermijden dat het Hof van Justitie overbelast raakt, komt er een voorafgaande toetsing van sommige geplande hogere voorzieningen. Alleen vorderingen die de toetsing overleven, worden nog ...

Read more

19.04.2019

Strafrechtelijke vervolging of administratieve geldboete voor overlast in trein of station? Protocolakkoord preciseert

Sommige vormen van overlast in treinen, in treinstations en op de parkings van de stations kunnen zowel strafrechtelijk als administratief worden bestraft. Denk aan spoorlopen, vandalisme en geweld. ...

Read more

18.04.2019

Schuldsaldoverzekering niet duurder na kanker

Verzekeraars mogen de schuldsaldoverzekering niet duurder maken of weigeren voor kankerpatiŰnten die al geruime tijd genezen zijn. Het 'recht om vergeten te worden' wordt in de verzekeringswet ...

Read more

18.04.2019

Gevangenen hebben vanaf 1 juli 2020 recht om eigen kledij te dragen

Vanaf 1 juli 2020 hebben Ólle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen. Hen verplichten om een gevangenisuniform te dragen mag niet meer, tenzij dat echt ...

Read more

16.04.2019

Aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te aanvaarden

Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen ...

Read more

15.04.2019

Statuut gerechtspersoneel krijgt update

De uitvoeringsregels rond het statuut en de evaluatie van het gerechtspersoneel worden aangepast. Aanpassingen die nodig zijn omdat de wettelijke regels hieromtrent veranderd zijn. De belangrijkste ...

Read more

11.04.2019

Griffieleden en parketjuristen voortaan recht op deeltijds ouderschapsverlof en deeltijdse loopbaanonderbreking voor zorg van zwaar ziek gezinslid

Vanaf 1 mei 2019 mogen de leden van de griffies en parketsecretariaten, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken deeltijds ...

Read more

11.04.2019

Nieuw mechanisme voor gegarandeerde dienstverlening: wetgever wil niet dat politie nog inspringt bij gevangenisstakingen

Op 1 juli 2019 treedt het wettelijk mechanisme voor een gegarandeerde dienstverlening bij gevangenisstakingen in werking. Vanaf dan is het niet langer de bedoeling dat politie bij stakingen de taken ...

Read more

11.04.2019

Vlaamse subsidies voor organisaties en lokale besturen die inzetten op herstelbemiddeling voor daders en slachtoffers van misdrijven

Vlaanderen gaat vzw's die vrijwillige herstelbemiddeling aanbieden aan (vermoedelijke) daders en slachtoffers van misdrijven (en hun naaste omgeving) financieel steunen. En ook lokale besturen en ...

Read more

10.04.2019

Eindelijk uitvoeringsbesluit voor wijzigingen aan rechtsplegingsvergoeding uit 2010

De rechtsplegingsvergoeding (RVP) is in 2010 op tal van punten bijgestuurd. Maar omdat er geen uitvoeringsbesluit volgde, is de wet van 21 februari 2010 nooit in werking getreden. Tot nu. De federale ...

Read more

08.04.2019

Nieuw Vlaams Agentschap Jeugd en Gezin integreert Jongerenwelzijn en Kind en Gezin

Het Vlaams Agentschap Kind en Gezin en het Fonds Jongerenwelzijn fuseren tot een nieuw Vlaams Agentschap 'Jeugd en Gezin'. Een bewuste beleidskeuze vanuit het engagement van de Vlaamse regering om ...

Read more

08.04.2019

Automatische invordering van btw-schulden via innings- en invorderingsregister

Belgisch Staatsblad. - Sinds 1 april kunnen niet-betwiste achterstallige btw-bedragen automatisch ingevorderd worden na opname in een elektronisch innings- en invorderingsregister. De ...

Read more

08.04.2019

Meer vennootschappen met lagere vennootschapsbijdrage

Belgisch Staatsblad. - Alleen vennootschappen die vorig jaar een balanstotaal hadden van meer dan 700.247,09 euro, betalen dit jaar de maximale vennootschapsbijdrage aan het sociaal statuut van de ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22