Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

29.10.2018

Milieueffectenbeoordeling voor activiteiten op zee

Voor de exploratie (verkenning) en exploitatie (eigenlijk winning) van mineralen en andere niet-levende rijkdommen op de bodem van de zee, is een federale vergunning nodig. Zo'n vergunning of ...

Lees meer

29.10.2018

Abortus niet meer in Strafwetboek

Abortus is uit het Strafwetboek gehaald. Het wordt dus niet langer beschouwd als een misdrijf 'tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid'. Het feit dat abortus niet meer in het ...

Lees meer

26.10.2018

Welzijnscodex: meer uitgebreide regels voor buitengewone leden van hoge raad voor preventie

De Codex over het welzijn op het werk omschrijft in titel 9 van boek II de opdrachten en de samenstelling van de Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk, en de benoeming van haar leden. ...

Lees meer

26.10.2018

Mandaataangifte ook verplicht voor overheidsbestuurders en kabinetsmedewerkers

De verplichte mandaataangifte wordt uitgebreid. Tot onder meer overheidsbestuurders en kabinetsmedewerkers. Voortaan moet de aangifte ook de bezoldiging vermelden, ofwel nominaal ofwel enkel de ...

Lees meer

25.10.2018

Grondwettelijk Hof bekijkt oudere overeenkomsten over opzeggingstermijnen

Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest na een prejudiciŰle vraag gebogen over de grondwettigheid van artikel 68 van de wet op het eenheidsstatuut. Het gaat om de 'interpretatie' dat voor ...

Lees meer

25.10.2018

Snelvergunningsprocedure tegen energietekort geldt vanaf 22 oktober

Eerder deze maand duwden de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet met afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in sneltempo door het Vlaams Parlement. Op een week tijd werd ...

Lees meer

25.10.2018

Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen een verhuurder en huurder er gezamenlijk voor kiezen om een overeenkomst inzake verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen aan btw te onderwerpen. Vanaf dan ...

Lees meer

24.10.2018

Rapportage over broeikasgassen kan beter

De Dienst Klimaatverandering werd eind 2016 al aangewezen als het federale orgaan dat rapporteert over de federale acties tegen de uitstoot van broeikasgassen en gefluoreerde broeikasgassen. Zo'n ...

Lees meer

24.10.2018

Hernummeringen binnen codex deontologie advocaten

De nummering binnen de codex deontologie voor advocaten wordt lichtjes aangepast. De aanpassingen gebeuren in deel V over de organisatie van het kantoor. Meer bepaald in het hoofdstuk over de ...

Lees meer

23.10.2018

?Een dier is geen speelgoed?: Brussel verbiedt reclame voor kat en hond

Het Brussels gewest legt de publiciteit voor huisdieren aan banden. En ßls publiciteit nog toegelaten is, moet op de advertentie een duidelijke waarschuwing staan dat het dier een levend wezen is met ...

Lees meer

19.10.2018

Grondwettelijk Hof schrapt lawaaierige nevenactiviteiten in ontginningsgebieden

De Codextrein van 8 december 2017 heeft het mogelijk gemaakt om in de ontginningsgebieden uit de gewestplannen en in de gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de ruimtelijke ...

Lees meer

19.10.2018

Omgevingsvergunningsaanvraag wijzigt

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft nieuwe formulieren gepubliceerd voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde ...

Lees meer

18.10.2018

Aanvraagformulier en procedure voor verplichte registratie van 'dienstenverleners aan vennootschappen'

'Dienstenverleners aan vennootschappen' zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich te registreren bij de FOD Economie. In het KB van 11 oktober 2018 staat nu de procedure die deze ...

Lees meer

17.10.2018

Wanneer ben je een juridisch deskundige ?

Vlaanderen legt in een nieuwe beroepskwalificatie vast wat je moet kennen en kunnen om als juridisch deskundige aan de slag te gaan. Volgens de nieuwe beroepskwalificatie ondersteunt, adviseert en ...

Lees meer

16.10.2018

e-Box wordt back up voor e-Deposit

Er komen enkele verfijningen aan de elektronische communicatienetwerken binnen Justitie. Het e-Deposit systeem van Justitie dient vanaf nu niet alleen voor de neerlegging van conclusies, memories en ...

Lees meer

16.10.2018

Advocaten hebben enkel via DPA systeem toegang tot e-Box en e-Deposit

Advocaten kunnen enkel nog via het DPA systeem toegang krijgen tot de e-Box en e-Deposit systemen van Justitie. En niet meer via de elektronische identiteitskaart. Door de toegang uitsluitend te ...

Lees meer

16.10.2018

Ook notarissen stappen in e-Box verhaal

Justitie stelt haar e-Box netwerk nu ook open voor notarissen. Wat betekent dat ze elk een digitale brievenbus, de e-box, krijgen waarmee ze met de griffies en andere juridische beroepen online en ...

Lees meer

15.10.2018

Strengere geluidsisolatienormen, meer controles, grotere autovrije zone? in 'Quiet.Brussels'-plan

Lawaai houdt de Brusselaars uit hun slaap en heeft een negatieve impact op hun gezondheid en levensduur. Leefmilieu Brussel rekende uit dat in 2016 het wegvervoer alleen al, een verlies aan 8.700 ...

Lees meer

12.10.2018

Vervoer van juwelen tot 30.000 euro niet meer onderworpen aan Wet Private en Bijzondere Veiligheid

Ondernemingen die juwelen vervoeren met een totale waarde van maximum 30.000 euro zijn niet langer onderworpen aan de Wet Private en Bijzondere Veiligheid. De federale regering beschouwt dit ...

Lees meer

12.10.2018

Drie manieren om zich te registreren als orgaandonor

In ons land in iedereen na zijn dood in principe orgaandonor. Wie dat niet wil zijn, kan zich op voorhand verzetten tegen de wegneming van zijn organen. Wie zeker wÚl donor wil zijn, kan ...

Lees meer

11.10.2018

FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging sociale uitkeringen (spilindex)

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 105,10 (basis 2013 = 100), werd in augustus overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen ...

Lees meer

10.10.2018

Wetgever stimuleert elektronische overeenkomsten en harmoniseert begrippen

Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen 'elektronische handtekening' en 'duurzame gegevensdrager'. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op ...

Lees meer

10.10.2018

Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet ...

Lees meer

10.10.2018

Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept 'schoolstraat' is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels. Wettelijke basis. Het begrip ...

Lees meer

10.10.2018

Politiebijstand voor ondernemingen uitgebreid

Belgische ondernemingen kunnen voortaan vaker bijstand vragen van de federale politie. De minister van Binnenlandse Zaken kan bijvoorbeeld luchtsteun toestaan, net als begeleiding door de ...

Lees meer

05.10.2018

Regels voor publicatie prospectus of informatienota bij aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek of bij verhandeling ervan op een MTF

Een KB van 23 september 2018 legt de regels vast voor de publicatie van een prospectus of informatienota bij aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek die tot de verhandeling op de MTF's ...

Lees meer

05.10.2018

Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen: wetgever sluit achterpoortjes om straf te ontlopen

De immobilisering en verbeurdverklaring van je voertuig ontlopen, wordt een pak moeilijker. De wetgever sluit immers een aantal bestaande achterpoortjes. Tegelijkertijd neemt hij maatregelen zodat ...

Lees meer

04.10.2018

Brussel verbiedt roostervloeren in inrichtingen voor dieren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt het gebruik van roostervloeren in doggeries en catteries, dierenwinkels, pensions en andere inrichtingen waar dieren worden gehouden. En dit vanuit het ...

Lees meer

04.10.2018

Gerechtskosten in strafzaken eindelijk ge´ndexeerd

Vooraleer iemand strafrechtelijk kan worden veroordeeld, worden er vaak - op vraag van de gerechtelijke overheden - heel wat kosten gemaakt. Denk maar aan de tussenkomsten van medische experten, ...

Lees meer

27.09.2018

Provinciedecreet grondig aangepast

Vlaanderen wijzigt zijn provinciedecreet. De meeste nieuwigheden op provinciaal vlak zijn al eerder doorgevoerd op lokaal vlak, via het decreet lokaal bestuur. Met de nieuwe wijzigingen blijven beide ...

Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17